URIMELIG: At utviklingen mot mer standardisert utredning skulle skyldes psykologenes tilstedeværelse i tjenestene, faller på sin egen urimelighet, skriver Håkon Kongsrud Skard. Foto: Felicia Rolf/Psykologforeningen.

Vi ønsker oss en mer konstruktiv ordveksling

Pasientene er åpenbart ikke tjent med en videre offentlig dragkamp mellom psykologer og psykiatere vedrørende hvem som skal bestemme hva i psykisk helsevern.

Publisert

De siste tekstene fra styret i Norsk Psykiatrisk forening har en erklært hensikt av bedre oppgavedeling og raskere vurderinger av pasienter uten unødig utredning.

De mener at psykiatere er best egnet for å vurdere pasienters behandlingsbehov og bør tillegges dette ansvaret i tjenestene. Vi er uenige i dette og mener vurderingene gjøres godt av både psykologspesialister og psykiatere i tjenestene i dag, noe som gjør en innsnevring av lovpraksis unødvendig. Når Lov om psykisk helsevern krever at begge grupper må være tilsatt, så er det hensiktsmessig å bruke dem fullt ut, slik tilfellet har vært i årevis. Vi kan ha ulike syn på hvordan psykiske lidelser oppstår, hva som er god behandling og hvordan tverrfaglige samarbeid bør organiseres. Pasientene er best tjent med den komplementære kompetansen som våre fag tilbyr.

Det pasientene åpenbart ikke er tjent med er en videre offentlig dragkamp mellom psykologer og psykiatere vedrørende hvem som skal bestemme hva i psykisk helsevern. Særlig når synspunktene har begrenset empirisk grunnlag.

Derimot er det konstruktivt å gå videre med spørsmålene om hensiktsmessig utredning og riktig ressursbruk. At utviklingen mot mer standardisert utredning skulle skyldes psykologenes tilstedeværelse i tjenestene, faller på sin egen urimelighet. Både Psykologforeningen og Norsk Psykiatrisk forening har kommet med nesten likelydende anbefalinger om reduksjon av utredningsomfang til rapporten «Forenkle og forbedre», bestilt av Helse- og Omsorgsdepartementet.

 Vi ser at det inviteres til diskusjon og debatt om disse temaene. Den tar vi gjerne i egnede fora og Psykologforeningen mener vi har størst mulighet for bedre tjenesteutvikling gjennom å sette uenighetene i bero og heller finne felles anbefalinger til myndighetene om nødvendige forbedringspunkter.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS