KAN UNNGÅS: Vår påstand er at iatrogen avhengighet i all hovedsak kan unngås hos pasienter som får medikamentell behandling for reell sykdom eller skade, skriver innleggsforfatterne. Illustrasjonsbilde: Thinkstock. Foto:

Vestre sine tiltak bidrar ikke til å forhindre nye opioidavhengige

For å unngå en ukontrollert opioidkrise, må sårbare pasienter oppdages og få hjelp tidlig. Dette kan kun gjøres ved oppfølging av fagmiljø.

Publisert Sist oppdatert
Hege Kornberg Christensen

Vi mener helseministeren innrømmer svikt når statistikker nå viser høye tall for overdoser og da spesielt overdoser knyttet til opioider. Utspillene mangler likevel en presisering på målgruppen for tiltakene, og tiltakene bidrar ikke til å endre selve problemet. Ved å sette inn tiltak tidlig vil en kunne forhindre denne utviklingen og spare tjenesten store utgifter til dyrebar avrusing og LAR-behandling. Vi etterlyser medisinsk underlag for tiltakene, og hvorfor tidlig og forebyggende tiltak for iatrogen avhengighet ikke er det primære valget.

CRPS-Felleskap representerer pasienter som ikke bruker opiater for rekreasjon eller rus. Våre med-pasienter med CRPS har betydelige smerter og funksjonsnedsettelser hvor opiater utgjør del av behandlingstiltak, og er tvunget å bruke dem for å opprettholde ADL (Activities of Daily Living) og delta i eget liv. Ved vår diagnose er det en klar forventning om at opiater vil være en del av behandlingen, enten ved smertetopper, i perioder eller som kontinuerlig behandling.

Manglende kunnskap om CRPS

Mennesker med CRPS har i dag likevel ingen nasjonal veileder eller protokoll for oppfølging. Når pasienter får diagnosen, blir de sendt hjem uten en plan, uten kvalifisert oppfølging eller med trygg informasjon om hvordan de skal leve et liv med sterke smerter. De får selv ansvar for egen helsetilstand og helsehjelp.

Ina Giske

Det er stor regional variasjon i kunnskap om CRPS hos fastleger. Uten en retningslinje som tydeliggjør rettigheter for blant annet tilsyn og hjelp ved smerteklinikker, er det opp til fastlegens kompetanse og initiativ å initiere dette. I forslag til nye retningslinjer for smerteklinikker har CRPS pasienter ingen nevnt rettighet, og mange opplever å få avslag på hjelp fra spesialisthelsetjenesten.

Erfaringskompetanse

CRPS-Felleskap fikk Teft-midler av Sparebanken Møre for å avholde mestringskurs for pasienter og pårørende. Det ble gjennomført i Ålesund av engasjerte fagpersoner som delte sin kompetanse om rettigheter til hjelpemidler og behandling, om å leve med CRPS, om seksualitet og intimitet og om oppdatert kunnskap og forskning. Det var stor interesse for kurset med mange tilreisende og mange hundre som fulgte det på nett.

Våre innspill til Vestre er basert på årelang erfaringskompetanse. Og den er tydelig. Alle som får utskrevet opioider med langvarig perspektiv, både som alternativ medikasjon eller som fast, må få hjelp og oppfølging av smerteklinikk og tverrfaglig team. Ved ny diagnostisert smertelidelse må pasienten få grundig opplæring i korrekt bruk og oppbevaring av medikamenter. Oppfølging i behandlingsperioden vil bidra til trygghet og mestring.

Rett til forsvarlig behandling

Mennesker med smertelidelser har rett på forsvarlig behandling i helsevesenet på lik linje med andre fagdisipliner. Dem må bli tatt på alvor og behandling må tilbys i tråd med god medisinsk praksis. For å sikre likeverdig behandling uavhengig av helsekompetanse og bosted må det nedfelles i nasjonale retningslinjer eller veiledere. For å unngå en ukontrollert opioidkrise, må sårbare pasienter oppdages og få hjelp tidlig. Dette kan kun gjøres ved oppfølging av fagmiljø. Fokus må være at tjenesten tilbyr hjelp tidlig, isteden før etter at iatrogen avhengighet har oppstått.

Vestre ønsker med sine utspill å vektlegge behandlingstilbudet til «de pasientene som trenger det mest, og som er mest avhengige». CRPS-Felleskap sin påstand er at iatrogen avhengighet i all hovedsak kan unngås hos pasienter som får medikamentell behandling for reell sykdom eller skade. Ikke bare er det uunngåelig, men fra et etisk ståsted vil det være uakseptabelt og faglig uforsvarlig å ikke aktivt sette inn nødvendige ressurser for å forhindre en slik utvikling.

Vi ber om at departementet bruker brukerrepresentanter i fremtidige planer om tiltak, og minner om at vi gjerne deler vår ekspertise.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS