ALENE: Uten primærhelseteamet ville jeg som lege stått mer alene i jobben med kartlegging og utredning, skriver Jens Gaukstad.

Teamarbeid gir meg mere tid til pasientene og min egen familie

Primærhelseteam kan være noe av svaret på de utfordringene vi har med mangel på fastleger i kommunene.

Publisert Sist oppdatert
Jens Gaukstad

Tenk deg en arbeidsdag på et sykehus, hvor sykepleiere gjør de første viktige observasjonene og forbereder grunnen for legenes kliniske vurderinger. Denne modellen har lenge vært en bærebjelke i sykehusenes akuttmottak, nå begynner vi endelig å se verdien av å innføre lignende teamarbeid på legesentre.

Mange pasienters reise gjennom sykehuset starter med at en sykepleier tar imot pasienten i et akuttmottak. Sykepleieren prioriterer ut fra pasientenes tilstand, registrerer vitale tegn og utfører nødvendige forberedelser før legen kommer til. Noen ganger er det også gjort avklaringer mellom lege og sykepleier før pasienten kommer til akuttmottaket, som gjør at sykepleier kan starte behandling før legen i det hele tatt har sett på pasienten.

Legene avlastes

Denne velkoordinerte arbeidsflyten gjør det mulig for legene å fokusere på det de er best til – å diagnostisere og behandle. Sykepleiere avlaster leger ved å håndtere forarbeid som er avgjørende for kvaliteten på pasientbehandlingen. Dette samarbeidet er ikke bare en hjelp, men en nødvendighet for å håndtere det høye pasientvolumet og de komplekse sakene som karakteriserer sykehusenes akuttmottak.

Stor nytte på legesenteret

Når jeg tenker tilbake på min egen tid som lege på sykehus og ser på min nåværende praksis på Sørlandsparken legesenter, er det tydelig hvor stor verdi sykepleiere også har her. Gjennom et prosjekt kalt Primærhelseteam (PHT) har legesenteret ansatt sykepleiere som jobber i tett samarbeid med oss fastleger. De hjelper oss med de mest komplekse pasientene.

Denne delen av arbeidet på legesenteret gjenskaper på mange måter den samme dynamikken som på sykehuset, hvor sykepleierne håndterer en første vurdering og enklere behandlinger.

Helsesekretær ordner køen

I tillegg til sykepleiere har vi på Sørlandsparken legesenter en legesekretær med logistikkutdanning. Hennes evne til å koordinere pasientstrømmen og administrere timebøker frigjør verdifull tid for meg som lege. Hennes rolle er kritisk i å sikre at jeg som lege kan være mest mulig effektiv og bruke mere tid til det jeg er trent for – kliniske vurderinger.

Gevinstene med PHT er mange:

• Uten PHT ville jeg som lege stått mer alene i jobben med kartlegging og utredning.

• Uten PHT måtte jeg ha utført mere tidkrevende arbeid selv. Enkelte pasienter ville da blitt nedprioritert, som hadde betydd mere ventetid for mange av dem. Dette er i belastning for pasientene, men også for oss ansatte.

• Jeg får bedre samvittighet etter en arbeidsdag, for med PHT går jeg ikke hjem med en følelse av å knapt ha overlevd dagen. Jeg er mere i forkant, og driver ikke en evig «brannslukking».

Får tid til et privatliv

Som småbarnsfar setter jeg stor pris på å kunne forlate arbeidet og vite at mine pasienter fortsatt mottar kvalitetsomsorg fra mine sykepleiekollegaer. Jeg får en trygghet og mulighet til å balansere en krevende jobb med et aktivt familieliv.

Teambasert tilnærming har forbedret arbeidsdagen ved Sørlandsparken ikke bare for oss leger, men også løftet pasientbehandlingen til nye høyder. Jeg mener sykepleiere og helsesekretærer får i enda større grad brukt sin kompetanse.

Bedre løsning for alle

Denne modellen burde være en inspirasjon for hele det norske helsevesenet. Det er en påminnelse om at når vi arbeider sammen, oppnår vi mer, både for pasientene og for hverandre. PHT kan være noe av svaret på de utfordringene vi har med mangel på fastleger i kommunene.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS