ERSTATNING: Det er prisverdig at regjeringen har nedsatt en ekspertgruppe som skal evaluere pasientskadeordningen, skriver Leiv M. Hove. Foto: NTB

Replikk om Norsk pasientskadeerstatning

Selv har jeg opplevd å møte sakkyndige fra NPE som aldri hadde utført en slik operasjon som var det saken dreide seg om i rettsalen.

Publisert Sist oppdatert
Leiv Hove

Direktør Kristin Cordt-Hansen presiserer i et innlegg i DM den 29. april 2024 at Norsk pasientskadeerstatning er svært viktig for de vel 1600 pasientene som hvert år får erstatning for feilbehandling i helsetjenesten.

Mitt perspektiv var de mer enn 6000 pasientene som hvert år får avslag på sine søknader. Og siden min hovedspesialitet, Ortopedisk kirurgi, utgjør den største gruppen klagesaker, tillot jeg meg å skrive en litt polemisk overskrift på min kronikk. Mitt erfaringsgrunnlag er de mange hundre pasientene som jeg har prøvd å hjelpe etter avslag på sine søknader til NPE, eller hjelpe yngre kolleger som har mottatt «arrogante skriv» fra NPEs sakkyndige.

...i løpet av de 6-7 dagene siden min kronikk ble trykket, har jeg mottatt mer enn 200 henvendelser

En spesialist er ikke nødvendigvis spesialist

Direktør Cordt-Hansen skriver at NPE har 140 sakkyndige innen 35 ulike spesialiteter. Nå er jo virkeligheten blitt slik innen «helse-bransjen», at en spesialist ikke nødvendigvis har kompetanse innen alle områder av sin egen spesialitet. Eksempelvis vil en spesialist med bakgrunn fra Rikshospitalet nødvendigvis ha en svært forskjellig kompetanse innen skadekirurg enn en spesialist fra landets største traumesenter på Ullevål Sykehus.

Selv har jeg opplevd å møte sakkyndige fra NPE som aldri hadde utført en slik operasjon som var det saken dreide seg om i rettsalen.

Bukken og havresekken

Og siden direktøren også omtaler Komplekst regionalt smertesyndrom (CRPS), som har vært min kjepphest som leder av landets eneste CRPS-poliklinikk i mer enn 20 år, så kan jeg informere direktøren om at det ikke bare dreier seg om «uenighet blant sakkyndige» som hun skriver. Her forekommer også mye uvitenhet blant «hennes folk».

Noen av oss er så gamle at vi husker årene fra 1988 til 2003 da NPE ble administrert av KLP. Det var en god ordning for pasientene. Mange var den gang imot at NPE skulle legges under Sosialdepartementet. Man fryktet at NPE ville skifte karakter, at det ville bli «bukken som skulle passe havresekken».

Selv har jeg i løpet av de 6-7 dagene siden min kronikk ble trykket, mottatt mer enn 200 henvendelser fra kolleger, jurister, pasienter og pasientforeninger, som mener at det var på høy tid at noen våget å stille kritiske spørsmål om denne statlige organisasjonen. Og som en av dem har formulert det: «Nå er det blitt en organisasjon som skal verne staten mot de plagsomme pasientene!».

Også Direktør Anita Giæver Hansen, direktør i Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten,  forsvarer ordningen i sitt innlegg i Dagens Medisin 2. mai. De to direktørene forsvarer selvsagt sine organisasjoner, og forsikrer at alt er såre vel. Det er tydelig at de to direktørene og mine mange pasienter lever i hver sin virkelighet. - Det er derfor prisverdig at regjeringen har nedsatt en ekspertgruppe som skal evaluere pasientskadeordningen.

Interessekonflikter: Leif Hove har aldri vært ansatt i eller hatt oppdrag for NPE. I løpet av de siste 20 årene har han vært sakkyndig vitne eller rettsoppnevnt sakkyndig i 10-20 saker der pasienter har gått til sak mot Staten. Utover dette er det ikke oppgitt noen interessekonflikter.

Powered by Labrador CMS