FOREBYGGE: En pasient på 35-40 år med KMI på 40 og diabetes, har mange års redusert forventet levetid og stor risiko for tidlig arbeidsuførhet.. Disse pasientene bør kunne få Ozempic, skriver Serena Tonstad og Eli Heggen. REUTERS/Tom Little

Regelverket for behandling av diabetes og overvekt må endres

Diskusjon om fedmemedisiner til pasienter med diabetes, kan ikke forholde seg bare til blodsukkerkontroll.

Publisert

Pasienter med kombinasjonen av to alvorlige sykdommer, diabetes mellitus type 2 og sykelig overvekt (kroppsmasseindeks, KMI ≥35), har vært oversett både i avisdiskusjoner om bruk av fedmemedisiner og i regelverket ang. refusjon av legemidler. Dagens regelverk sier at pasienter med type 2 diabetes skal begynne med medisiner som regulerer blodsukkeret, før de kan få medisiner som reduserer årsaken til diabetes, dvs. alvorlig overvekt, på blå resept. Ut fra tallene i Norsk Diabetesregister som har data på circa 1/3 av pasienter fulgt opp hos fastlegene kan man anslå at det er ca. 21000 pasienter med diabetes og KMI ≥35 under 70 år og ca. 10000 under 60 år.

Diskusjon om fedmemedisiner til pasienter med diabetes, kan ikke forholde seg bare til blodsukkerkontroll. Dagens nyere (og dyrere) medisiner har også effekt på organskader. Hos mange vil bruk av f eks GLP-1 reseptor agonister (GLP1-RA) og natrium-glukose co-transportør-2 (SGLT-2) hemmere redusere hjerte- og karsykdom og beskytte mot nyreskade, to av de mest alvorlige konsekvensene av diabetes.

Mangel på fullgode alternativ

Sykdommene diabetes og sykelig overvekt kan bedres med svært iherdig kostendring og trening hos en liten andel, men de fleste pasientene har prøvd livsstilstiltak uten varig effekt. Fedmekirurgi redder liv, kan reversere begge disse sykdommene og forebygge annen sykdom. men mange pasienter ønsker ikke operasjon, noen har kontraindikasjoner og mange blir frarådet på grunn av reell fare for komplikasjoner. Et annet alternativ er rehabiliteringsopphold for sykelig overvekt. Behandlingen har lang tradisjon i Norge, men ingen dokumentasjon på varig effekt utover 1-2 år.

En pasient på 35-40 år med KMI på 40 og diabetes, har mange års redusert forventet levetid og stor risiko for tidlig arbeidsuførhet. Pasienten må selv betale for en medisin som koster 14000-28000 kr i året (semaglutid/Ozempic 1-2 mg ukentlig) med mindre blodsukkerkontrollen er så dårlig at kriteriene for blå resept er innfridd. Til sammenligning kan en pasient i 60- og 70-årene med en litt mer langtkommet diabetes, få medikamentet på blå resept, selv om gevinsten er mindre både helsemessig og økonomisk.

Mangler gode tall

Et annet fedmemedikament refunderes til denne pasientgruppen, det koster omtrent det samme som Ozempic, har mange kontraindikasjoner og mangler langtidsdata. Andre diabetes-medisiner hindrer ikke videre vektoppgang og kan føre til vektøkning. Regelverket pålegger likevel legen å forskrive disse medikamentene først. Bruk av metformin som førstehånds preparat ved diabetes har en lang tradisjon og mange fordeler. Men regelverket krever at høyest tolererte dose skal prøves før f eks GLP1-RA kan anvendes og det kan utsette optimal behandling i flere år.

Hva man sparer eller taper på dette over tid har man ennå ikke gode tall på.

Ingen er uenige i at vektreduksjon er den viktigste behandlingen for denne gruppen. Ozempic må bli dekket av blå resept for å gi pasienter med type 2 diabetes og sykelig overvekt muligheten til behandling som kan ta bort årsaken til diabetes, reduserer risikoen for hjerte- og karsykdommer samt gi bedre helse, livskvalitet og arbeidsførhet. Det har skjedd stor utvikling i muligheter for medikamentell behandling av fedme og type 2 diabetes de senere årene og regelverket må oppdateres.

Interessekonflikter: Serena  Tonstad har mottatt honorar av produsenten av Ozempic og produsenter av andre diabetes- og fedmemedisiner for medisinske foredrag gjennom flere år

Powered by Labrador CMS