LUKKET: Etter utsendelse av foreløpig rapport har Helsetilsynet mottatt tilbakemelding fra Aleris Helse med beskrivelse av korrigerende strakstiltak, tilsynet er nå avsluttet. Foto: Christian Thomassen
LUKKET: Etter utsendelse av foreløpig rapport har Helsetilsynet mottatt tilbakemelding fra Aleris Helse med beskrivelse av korrigerende strakstiltak, tilsynet er nå avsluttet. Foto: Christian Thomassen

Helsetilsynet avdekket avvik hos privat klinikk

Statens helsetilsyn avdekket ett avvik etter tilsyn med håndtering av egg, sæd og embryo beregnet for assistert befruktning 2023, hos Aleris Helse Frogner.

Publisert

Helsetilsynet gjennomførte i perioden 4. september 2023 – 25. januar 2024 tilsyn med Aleris Helse Frogner. Tilsynet omfattet håndtering av egg, sæd og embryo beregnet for assistert befruktning. Hensikten med tilsynet var å undersøke om ledelsen ved Aleris Helse Frogner sikrer et høyt beskyttelsesnivå for donorer og mottakere, hindrer overføring av sykdom og trygger sikkerheten og kvaliteten på egg, sæd og embryo.

Det ble avdekket ett avvik, at Aleris Helse Frogner ikke har sikret god nok etterlevelse av gjeldende krav og vilkår ved Aleris Helse Frogner etter oppstart av driften. Det gjelder kravet for:

  • å makulere dokumentasjon om donors navn, fødselsdato og personnummer etter registering i det sentrale egg- og sæddonorregisteret (ESDR)
  • smittetesting av kvinne/par før håndtering av egg, sæd og embryo
  • distribusjon av celler og vev

Etter utsendelse av foreløpig rapport har Helsetilsynet mottatt tilbakemelding fra Aleris Helse med beskrivelse av korrigerende strakstiltak, på bakgrunn av dokumentasjonen er det ansett som tilstrekkelig. Tilsynet er nå avsluttet.

Powered by Labrador CMS