OMKAMPER: Konflikter omkring omorganiseringen må også løses ved konstruktivt samarbeid. Vi har ingen tid å miste på omkamper og uløste konflikter, skriver Erna Hogrenning og Per Miljeteig. Foto: Lise Åserud / NTB

OUS står foran noen kritiske år. Vårt ærend er å heie på alle de gode kreftene

Svar til Oslo Pasientforening: En oppklaring om Sentralt Brukerutvalg ved Oslo Universitetssykehus. 

Publisert Sist oppdatert
Erna Hogrenning

Innlegget er et svar på dette innlegget fra Oslo pasientforening

Sentralt brukerutvalg på Oslo Universitetssykehus forholder seg til de vedtakene som faktisk er gjort av relevante myndigheter når det gjelder bygging av nye sykehus i Oslo. Da velger vi å se framover. Vi er opptatt av at resultatene blir best mulige både for oss som brukere og for de som skal ha sykehuset som sin arbeidsplass. Vi konsentrerer oss om å komme med innspill der det er relevant, og følger nøye med på planleggingen og byggingen. Representanter fra SBU deltar også i mange av de medvirkningsgruppene sammen med ansatte og tillitsvalgte.

Både i forhold til å forbedre dagens drift og i forberedelsen til flytting inn i nye bygg er det satt i gang nødvendige omstillingsprosesser i sykehuset. Vi erkjenner at omstilling skaper uro og problemer, og at det er ulike måter å løse oppgavene på. Vi ser også at det foregår veldig mye godt arbeid for å kontinuerlig gjøre OUS til et enda bedre sykehus enn det er i dag.

Kritiske år

OUS står foran noen kritiske år. Vårt ærend er å heie på alle de gode kreftene, og å appellere til alle om å jobbe konstruktivt for å få på plass et nytt OUS. Konflikter omkring omorganiseringen må også løses ved konstruktivt samarbeid. Vi har ingen tid å miste på omkamper og uløste konflikter. At det ikke faller i god jord hos Oslo Pasientforening å mene dette er bare å beklage. 

Per Miljeteig

Selvsagt er det legitimt å spørre hvem Sentralt Brukerutvalg representerer. Utvalget består av 15 medlemmer som er utpekt av flere store nasjonale pasient- og brukerorganisasjoner som for eksempel Kreftforeningen, Blindeforbundet, Pensjonistforbundet og paraplyorganisasjoner som FFO. Vi er valgt for to år av gangen, og ingen kan sitte for mere en tre perioder. Det sikrer variasjon og fornyelse. Vi kan ikke påstå at vi representerer absolutt alle brukere og pasienter. Men vi vil påstå at utvalget til sammen representerer betydelig pasienterfaring, som blir etterspurt og verdsatt på alle nivåer innad på sykehuset.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS