NY UNDERSØKELSE: 69,5 prosent av sykepleierne som deltok i undersøkelsen, sier at de daglig utfører oppgaver som de selv ikke definerer som sykepleieroppgaver, ifølge en undersøkelse fra Sykepleien.

Stadig flere sykepleiere mener de gjør andres arbeidsoppgaver

Nesten sju av ti sykepleiere mener at de daglig utfører noen andres jobb. I 2018 svarte seks av ti det samme, ifølge en undersøkelse fra Sykepleien.

Publisert Sist oppdatert

69,5 prosent av sykepleierne som deltok i undersøkelsen, sier at de daglig utfører oppgaver som de selv ikke definerer som sykepleieroppgaver, skriver Sykepleien.no.

I 2018 var denne andelen 62,9. Samme år var det 70 prosent av sykepleierne som mente de brukte for mye tid på renhold. I år svarer 75 prosent det samme.

Spurt om å måke snø

Det flest sykepleiere opplever at de bruker for lite tid på, er kompetanseutvikling. I 2024 som i 2018, var det 73 prosent som mente de brukte for lite tid på dette.

En av deltakerne i undersøkelsen beskriver det som lite fristende å gå på jobb for å vaske urin og koke kaffe. En annen sier at vedkommende har fått spørsmål om å måke fram nedsnødde biler, fikse heis og stake opp tett do.

Har tro på oppgavedeling

På en annen side har sykepleierne troen på arbeidsoppdeling. 43 prosent av dem svarte at de i svært stor grad har tro på at oppgavedeling kunne ha bidratt til å løse sykepleiermangelen.

Spørreskjemaet ble sendt ut til 20.277 tilfeldige medlemmer av Norsk Sykepleierforbund. 2303 personer svarte på undersøkelsen.

Powered by Labrador CMS