REAGERER: – Norge skal ikke være på noen narkotopp, sier Lisa Marie Ness Klungland, helsepolitisk talsperson i Senterpartiet.

Partier reagerer på kokainbruk i Norge:
– Vi må slå ned på Exit-kulturen

Norge er på tredjeplass i Europa på kokainbruk blant unge, viser EU-rapport. Det er et skremmende høy kokainbruk blant unge, mener politikere.

Publisert

Norge er på tredjeplass i Europa på kokainbruk blant unge, viser EU-rapport. Det er et skremmende høy kokainbruk blant unge, mener politikere.

4,2 prosent av nordmenn mellom 15–34 år oppgir å ha brukt kokain i løpet av en periode på ett år. Det er en like store andel som i Danmark, og en litt mindre andel enn i Irland og Nederland.

Tallene går fram av den siste rapporten til EUs narkotikabyrå EMCDDA.

Lisa Marie Ness Klungland er helsepolitisk talsperson i Senterpartiet. Hun er en av flere politikere som reagerer på tallene.

– Norge skal ikke være på noen narkotopp. Altfor mange unge tror at narkotika er straffefritt. Det er det ikke. Nå må vi slå ned på Exit-kulturen, og politiet skal få flere virkemidler. Dette er alvor for ungdommen vår, sier Klungland til NTB.

– Skremmende

Frps helsepolitiske talsperson, Bård Hoksrud, mener også det er skremmende høyt. Han viser til at narkotikabruken blant unge har eksplodert de siste årene, og at nye retningslinjer til politiet om avdekking av bruk av narkotika har ført til en kraftig nedgang i politiets reaksjoner mot unge rusbrukere.

– De som rammes av dette, er de unge, der narkotika er normalisert i mange miljøer. Nå må vi gi politiet tilbake verktøyene til å avdekke rusbruk blant unge, og gi dem hjelp til å slutte, sier Hoksrud.

Kjell Ingolf Ropstad i Kristelig Folkeparti (KrF) mener den høye bruken av kokain viser behovet for en klar og tydelig ruspolitikk, som sier nei til narkotika.

– KrF sier et tydelig nei til økt tilgang på rusmidler, fordi vi ikke ønsker å bidra til at terskelen for unge mennesker inn i narkotikamisbruk senkes, sier justispolitisk talsperson i KrF, Kjell Ingolf Ropstad.

27 medlemsland

Undersøkelsen tar for seg trendene innen narkotikabruk innen EUs 27 medlemsland, samt Norge og Tyrkia. Den er basert på de siste tilgjengelige tallene fra hvert enkelt land.

En mulig feilkilde er imidlertid at undersøkelsene i de enkelte landene er gjort på ulike tidspunkter. Tallene fra Hellas er fra 2015, mens tallene fra Norge er fra 2021.

Powered by Labrador CMS