MASTER: Lovisenberg Diakonale Høgskole har fra 2013 tilbudt master i avansert klinisk sykepleie med spesialisering i allmennsykepleie, med fokus på både bredde og spesialisering, skriver innleggsforfatterne. Foto: NTB

Ja, vi utdanner til breddekompetanse for sykehusene!

Helsevesenet og utdanningsinstitusjonene må balansere aktivitet og tjenester opp mot økonomiske rammer for å ivareta sitt felles samfunnsoppdrag innen utdanning.

Publisert Sist oppdatert
Hulda Gunnlaugsdottir

Jan Frich etterspør sykepleiere i spesialisthelsetjenesten med breddekompetanse i Dagens Medisin 21.03. Spesialisering bidrar til at helsepersonell blir organspesialister og eksperter på enkeltsykdommer. «Det er risiko for at helheten tapes av syne», skriver han. Behovet for å se pasienten som en helhet krever klinisk breddekompetanse på et avansert nivå. Dette er bakgrunn for at Lovisenberg Diakonale Høgskole (LDH) sammen med Lovisenberg Diakonale Sykehus (LDS) har tatt initiativ til et nyskapende utdanningssamarbeid med sykehusene i Helse Sør-Øst og Helse Sør-Øst RHF. Initiativet svarer på Helsedirektoratets rapport: «Behovet for sykepleiere med klinisk breddekompetanse i sykehus – Faglige og tjenestemessige behov» fra 2021. For å sikre relevante, kliniske videreutdanningstilbud av høy kvalitet er det nødvendig med tett samarbeid mellom helsetjenesten og utdanningssektoren.

Vi justerer kursen sammen

Tone Ikdahl

LDH har fra 2013 tilbudt master i avansert klinisk sykepleie med spesialisering i allmennsykepleie, med fokus på både bredde og spesialisering. LDS presenterte høsten 2023 en nyutviklet trinnvis modell for kompetanseutvikling for sykepleiere på sengepost. Å tilrettelegge for læring og utvikling forventes å styrke motivasjonen til å jobbe som sykepleier på sengepost. Halvparten av sengeposter rapporterer mer enn 12 % turnover og en fjerdedel ligger over 20 %. 1 av 8 sykepleiere slutter årlig og forlater sykehusene. Investering i høyere utdanning og kompetanseutvikling er lønnsomt for helsetjenesten, bidrar til å redusere turnover og avlaster også legene. Utdanningstilbud med formell videreutdanning kan være en integrert del av kompetanseutviklingsprogrammet ved sykehuset. Samarbeidet har resultert i avtaler med flere sykehus. Videreutdanningen vi utvikler vektlegger og ivaretar breddekompetanse, med mulighet for fordypning innen nevro-, gastro-, lunge-, og kardiologisk sykepleie. Innholdet i fordypningene utvikles sammen med sykepleiere fra de ulike sykehusene, og fremmer integrering av praksis og utdanning. Videreutdanningen starter ved LDH høsten 2024, vi har startet justeringen av kursen sammen.

Bredde- og spisskompetanse i balanse

En avansert vurderings- og handlingskompetanse hos sykepleiere på sengeposter bidrar til sikker og trygg pasientbehandling i et landskap med stadig økende komplekse pasienttilstander, som Frich påpeker. Helsevesenet og utdanningsinstitusjonene må balansere aktivitet og tjenester opp mot økonomiske rammer for å ivareta sitt felles samfunnsoppdrag innen utdanning. Sykepleierne kan starte en modulbasert videreutdanning, samtidig som de utvikler erfaring i sykehuset. Utdanningen gir formalkompetanse gjennom studiepoeng og vil gi innpass til master i avansert klinisk sykepleie med spesialisering i allmennsykepleie på LDH. På den måten skaper vi sammen muligheter for kompetansebygging med mål om livslang læring i et lærende fellesskap.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Utvidet forfatterliste:

Tove Granheim (Leder HR Utvikling, LDS), Anne Lene Sørensen (Instituttleder, LDH), Cathrine Mathisen (Høgskolelektor, LDH), Mari Oma Ohnstad (Seniorrådgiver, Førsteamanuensis, LDH), Cathrine Buaas Tverdal (spesialrådgiver stab, Nevroklinikken, Oslo Universitetssykehus), Marte-Marie Wallander Karlsen (Studieleder, LDH)

 

Powered by Labrador CMS