ØNSKER UTREDNING: Vårt ønske er at politikerne går inn for å utrede selvbestemt livsavslutning i Norge, skriver Anna Kirah. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Ja, det er et politisk ansvar

Vi imøteser en debatt om selvbestemt livsavslutning, og et langt mer aktivt eierskap til debatten hos ledende politikere.

Publisert
Anna Kirah

At det å adressere den økende oppslutningen om dødshjelp i befolkningen, er et politisk ansvar, det er vi enig med Terje Årsvoll Olsen i. Og selvfølgelig mener også vi at vi trenger et samfunn og et helsevesen der vi kan være trygge på å få hjelp i alle livets faser. Men så skilles våre meninger. 

For der Olsen tar til orde for at politikken må engasjere seg mot dødshjelp, ønsker vi at de skal engasjere seg for. Vårt ønske er at politikerne går inn for å utrede selvbestemt livsavslutning i Norge. 

Dette handler til syvende og sist om valgfrihet. Jeg legger til grunn at Olsen stiller seg bak dagens abortregler. Disse er fundamentert på en grunnleggende rett til å bestemme over egen kropp. De som kjempet abortkampen, kjempet en kamp mot et svart marked bestående av strikkepinner og kvakksalveri. Den kampen kjemper vi også når det gjelder livsavslutning. For når mener Olsen at retten til å bestemme over egen kropp opphører? Den dagen du trenger assistanse for å ta ditt eget liv? Den dagen du er for syk til å utføre det på egen hånd?

En debatt preget av synsing

En utredning av selvbestemt livsavslutning vil kunne heve debatten til et saksorientert og faktabasert kunnskapsgrunnlag. I dag består debatten primært av synsing. Olsen mener mange vil føle et press som følge av en eventuell legalisering. Hele premisset som legges til grunn, er da galt. Selvbestemt livsavslutning skal jo nettopp være selvbestemt. 

Vi i Foreningen Retten til en Verdig Død, snakker med mange som enten ønsker bistand til livsavslutning eller som er pårørende til personer som har fått innvilget livsavslutning i utlandet. Historiene som fortelles handler utelukkende om å få slippe smerte og utålelige dager. De handler om verdig farvel med familie og venner. De handler om egen regi på egen livsavslutning. 

Vi må tørre å utrede

Stadig flere land utreder og innfører lovverk som åpner opp for selvbestemt livsavslutning. Der Sveits og Nederland tidligere har vært ganske alene om saken, følger nå USA, Australia, Canada, Spania, Finland og Irland etter. Dette er land vi gjerne liker å sammenligne oss med og som vi opplever at står nær oss politisk.

Vi i RVD mener at Olsen trekker debatten i feil retning og på uriktige premisser. Vi imøteser en debatt om selvbestemt livsavslutning, og et langt mer aktivt eierskap til debatten hos ledende politikere. Vi er enige med Olsen i at “vi må få mindre politisk utenomsnakk til dødshjelp”. Og for å sitere Elvis Presley: “A little less conversation, a little more action” er det saken trenger. Vi må tørre å snakke om livsavslutning og vi må tørre å utrede saken.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS