Foto: Vidar Sandnes

Foto: Vidar Sandnes

Helsepolitikere berømmer styret i Helse Nord

Høyre, Frp, Rødt og SV er positive til utfallet av Helse Nords styremøte tirsdag, og er svært kritiske til prosessen.  

Publisert Sist oppdatert

Saken oppdateres.

I det ekstraordinære styremøtet i Helse Nord tirsdag sto én sak på agendaen: Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord – høringsutkast helhetlig plan for funksjons og oppgavedeling.

Etter hvert ble det klart at et flertall av styrets medlemmer ikke ville stemme for å sende Helse Nord-direktør Marit Linds plan ut på høring. 

Tirsdag ettermiddag valgte Marit Lind å trekke saken om planen for omorganisering.

Bård Hoksrud, Frps helsepolitiske talsperson, berømmer flertallet i styret i Helse Nord for at de ikke ville sende planene som blant annet innebærer nedleggelse av akuttkirurgi ved sykehus i Lofoten og Narvik, og store endringer i fødetilbudet ved de samme sykehusene, ut på høring.  

– Jeg er glad for at styret brukte fornuften og ikke ville sende planene om rasering av sykehustilbudet ved sykehusene i Lofoten og Narvik på høring, fordi det var for dårlig utredet, sier Bård Hoksrud (Frp) i en pressemelding. 

Han mener det viser at styret har lyttet til den massive kritikken fra lokalbefolkningen, ansatte og lokale politikere. 

– Det hadde vært tonedøvt å videreføre en prosess som nesten samtlige stortingspartier er imot, sier Bård Hoksrud.

Hoksrud sier videre at han forventer at helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) gir klar beskjed til ledelsen i helseforetaket at nedleggelse av akutt- og fødetilbud er uaktuelt i arbeidet med en ny sak.

Høyre: – Prosessen står til stryk

Helsepolitisk talsperson i Høyre og leder for helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Tone Trøen, sier til Dagens Medisin at Høyre registrer at et flertall i styret peker på at deler av arbeidet med sykehusstrukturen er for dårlig utredet.

– Det vi er særlig kritiske til, er det dårlige politiske håndverket i regjeringen. Det virker som helseministeren har satt i gang en prosess som det ikke en gang er støtte for i egen regjering, og som har skapt mye uro blant innbyggere og helsepersonell. Vi mener at den prosessen står til stryk, sier Trøen.

Hun mener at Høyre styrket sykehusene gjennom sine år i regjering. 

– Vi var tydelige på at alle de store sykehusene må dele oppgaver med de mindre. Landet trenger en ryggrad av sykehus med akuttfunksjoner, både for generell beredskap, øyeblikkelig hjelp og som et tilbud til den aldrende befolkningen.

Hun viser også til at Høyre la inn en milliard mer til sykehusene i sitt alternative budsjett.

SV: – Klok beslutning

Marian Hussein er nestleder og helsepolitisk talsperson i SV.
Marian Hussein er nestleder og helsepolitisk talsperson i SV.

SVs nestleder og helsepolitiske talsperson Marian Hussein sier i en SMS til Dagens Medisin: 

– Her har styret vist mot, og tatt en klok beslutning. Dette viser at spørsmålet om hvem som har tilstrekkelig helsetilbud i nord, er politikk. Alles blikk er nå rettet mot statsministeren, finansministeren og helseministeren. Nå må regjeringen følge opp løftene sine fra valgkampen og Hurdalsplattformen, sier Hussein.

Hun påpeker at regjeringens oppgave er å sikre et sterkt, offentlig, sykehustilbud i hele landet. 

– De må slutte å dytte helsedirektørene foran seg, sier Hussein. 

– De tillitsvalgte har vært tydelige, men ikke blitt lyttet til. Resultatet av dette styremøtet viser helseforetaksmodellens manglede evne til å lytte til egne fagfolk.

Rødt: – Et signal til regjeringen

Seher Aydar, helsepolitisk talsperson i Rødt sier Linds avgjørelse viser at det nytter å si ifra.

– Heldigvis drar styret i nødbremsen! Det er på overtid at dette skjer, men det er bra det lyttes til de bekymringer som både ansatte, befolkningen og pasienter har fortalt. Det viser at det nytter å si i fra når befolkningens trygghet settes på spill.

– Hva mener du bør skje videre nå?

Seher Aydar (Rødt).
Foto: Emilie Holtet / NTB
Seher Aydar (Rødt). Foto: Emilie Holtet / NTB

– Jeg mener dette er et signal til regjeringen og helseministeren om å ikke være en passiv tilskuer, dette er hennes ansvar. Spørsmålet kan ikke være «hvem skal miste tilbudet?» Det må være «hvordan klarer vi å sikre og skape trygge arbeidsplasser i helseforetakene våre?» Denne prosessen har skap usikkerhet og frykt. Vi kan ikke røre akuttmedisinen, fødetilbud eller psykisk helse, områdene er allerede kuttet til benet. Vi må klare å rekruttere.

– Hvordan, NRK meldte at til og med vikarbyråene sliter med å få tak i nok folk?

– Istedenfor å bruke tid og ressurser på denne prosessen, må vi bruke det på hvordan vi skal klare nettopp det. Jeg sier ikke at det er enkelt, men vi må lytte til helsepersonellet. De må kompenseres for ubekvem arbeidstid og oppgaver, vi må ikke tre endringer ned over hodet på dem. Helsevesenet må bli en bedre arbeidsgiver. Den prosessen som har vært, bidrar ikke akkurat til rekruttering.

Kjerkol: – Vi trenger endring

Tidligere tirsdag, før Marit Lind hadde trukket saken, talte helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) til representanter fra politikk og sivilsamfunn i Nordland, Troms og Finnmark i Oslo. Der sa hun at det er viktig at Helse Nord tar grep, ifølge TV 2.

– Alle er kjent med prosessen i Helse nord. De har styremøte nå, og skal sende sine forslag ut på høring. Ingen avgjørelse er tatt, og jeg håper så mange som mulig deltar i samfunnsdebatten, sier helseministeren.

Hun understreker at varsellampene har blinket en god stund.

– Vi trenger endringer, sa Kjerkol.

Powered by Labrador CMS