VIL HA FLERE INN: Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) ber offentlige bedrifter og arbeidsgivere om å tenke utradisjonelt når de rekrutterer nye ansatte.

12.000 ledige stillinger innen helsetjenester

For helsetjenester økte etterspørselen på arbeidskraft med 43 prosent i årets første fire måneder.

Publisert

Det var 117.600 ledige stillinger i Norge i årets første fire måneder. Hele to tredjedeler av dem var i privat sektor, ifølge SSB.

– Det er fremdeles en stor etterspørsel etter arbeidskraft. Oppgangen vi så på starten av året svarer til nedgangen vi så på slutten av fjoråret, sier seksjonssjef Tonje Køber i Statistisk sentralbyrå (SSB).

De fleste ledige stillingene er i varehandelen. Der var det 13.100 ledige stillinger i første kvartal, noe som er omtrent likt som i forrige kvartal.

Etterspørselen etter ansatte er størst innen helsetjenester. Der økte etterspørselen på arbeidskraft med 43 prosent i årets første fire måneder, til 12.700 ledige stillinger.

Ønsket om mer arbeidskraft er størst i privat sektor, der det var 82.200 ledige stillinger i første kvartal.

Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) ber offentlige bedrifter og arbeidsgivere om å tenke utradisjonelt når de rekrutterer nye ansatte.

– Nå når etterspørselen etter arbeidskraft er høy, er det tid for å inkludere flere av de som står utenfor arbeidsmarkedet, sier hun.

– Flere av de som står utenfor, ønsker å jobbe, men kan oppleve ulike hindringer. Å ha en jobb å gå til er bra for den enkelte og bra for samfunnet, understreker hun.

Det var aller flest ledige stillinger i Oslo i første kvartal, etterfulgt av Vestland. I Oslo var det flest ledige stillinger innen forretningsmessig tjenesteyting, altså bedrifter som leverer tjenester til det øvrige næringslivet, i tillegg til i varehandelen, informasjon og kommunikasjon.

Powered by Labrador CMS