FÅR TO MILLIONER: Hege Gjessing var administrerende direktør ved Sykehuset Østfold frem til 5. januar og får lønn ut året. Foto: Vidar Sandnes
FÅR TO MILLIONER: Hege Gjessing var administrerende direktør ved Sykehuset Østfold frem til 5. januar og får lønn ut året. Foto: Vidar Sandnes

Hege Gjessings etterlønn får kritikk

Den tidligere administrerende direktøren ved Sykehuset i Østfold gikk av 5. januar og får to millioner kroner i etterlønn. Fremskrittspartiet mener ordningen er for raus. 

Publisert

I sluttavtalen Sarpsborg Arbeiderblad har fått innsyn i, står det at styreleder Torbjørn Almlid har bedt Gjessing om å gå av. Ifølge sluttavtalen hennes har hun da rett på etterlønn ut året, eventuelt frem til hun får en ny arbeidsgiver.

– Hun har i henhold til arbeidsavtalen rett til etterlønn, men det kan bli fratrekk dersom hun går inn i ny jobb før sluttavtalen utløper, sier Almlid til Sarpsborg Arbeiderblad.

Til Altinget sier Erlend Wiborg (Frp) at de vil se på regelverket for etterlønn. Wiborg representerer Østfold på Stortinget. 

– Jeg stusser på at hun har fått en sluttpakke av det omfanget når hun har gjort en så dårlig jobb at hun måtte gå, sier stortingsrepresentant Wiborg til Altinget.

Han mener at Gjessing burde hatt en ordinær oppsigelstid på tre eller seks måneder. 

I et skriftlig spørsmål har Wiborg spurt helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) om etterlønnen.

Kjerkol sier at det er styrets ansvar

«Synes helseministeren det er riktig bruk av helsekroner at direktøren på sykehuset i Østfold fikk en sluttpakke på over 2 millioner kroner da hun måtte fratre grunnet dårlig utført jobb?»

Han skriver også i sitt spørsmål at Helseministeren har mulighet til å instruere helsevesenet til ikke å tilby så lukrative klausuler i kontraktene som belønner ledere som ikke utfører tilfredsstillende jobb.

I sitt svar viser Kjerkol til at det er styrene i helseforetakene som inngår avtalen med daglig leder og fastsetter lønnsnivået. Dette skjer i tråd med statens retningslinjer for etterlønn. Kjerkol skriver også at hun har presisert at disse retningslinjene gjelder for helseforetakene, senest i foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF 17. januar 2023.

«Den konkrete sluttavtalen som er inngått med tidligere direktør i Sykehuset Østfold HF er som sagt styrets ansvar», skriver Kjerkol.

Retningslinjene sier at avtalt sluttvederlag og lønn i oppsigelsestiden i sum ikke skal overstige tolv månedslønner. Helse Sør-Øst RHF har opplyst til departementet at Gjessings sluttavtale ligger innenfor dette kravet.

Powered by Labrador CMS