ÅRETS HELSELEDER: Jon Haakon Malmer-Høvik får prisen for å ta i bruk kunstig intelligens i bildediagnostikken i Vestre Viken.
ÅRETS HELSELEDER: Jon Haakon Malmer-Høvik får prisen for å ta i bruk kunstig intelligens i bildediagnostikken i Vestre Viken.

Dette er vinneren av årets Helselederpris 

Jon Haakon Malmer-Høvik er årets mottaker av Helselederprisen. Den får han for å ha tatt i bruk kunstig intelligens (KI) i bildediagnostikk ved sykehusene i Vestre Viken.

Publisert

Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH) deler hvert år ut Helselederprisen. I år deles den ut for 17. gang når helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol og NSHs styreleder Anders Frafjord innleder NSHs årlige lederkonferanse i Oslo 8. og 9. februar.

Avdelingsleder Jon Haakon Malmer-Høvik ved Avdeling for bildediagnostikk i Vestre Viken HF får prisen for sitt banebrytende arbeid med å ta i bruk teknologi og kunstig intelligens innen avansert bildediagnostikk.

– Veldig overraskende og hyggelig, sier årets prisvinner.

Leder an

Vestre Viken er ledende i Norge i å tilby bildediagnostikk på tvers av sykehusene i helseforetaket. Etter at løsningen med å bruke KI til å tolke røntgenbilder for å avdekke om det er brudd eller ikke ble innført på Bærum sykehus i fjor høst, er løsningen også tatt i bruk ved sykehusene på Kongsberg, Hønefoss, Drammen og på Hallingdal sjukestugu. 10.000 pasienter har fått sine bilder vurdert av KI til nå, og svært mange av dem kan reise kjapt hjem igjen og slipper å vente på at noen manuelt skal vurdere om det er brudd eller ikke.

– På årsbasis regner vi med å håndtere 35-40.000 pasienter på denne måten. Våre beregninger viser at vi med dette unngår 15 legekonsultasjoner hver dag ved akuttmottak og legevakt, sier Malmer-Høvik til Dagens Medisin.

Sikrer bra arbeidmiljø

I nominasjonen fremheves Malmer-Høvik som en ydmyk leder som alltid vil sikre at hans folk kommer først. Kolleger og leder beskriver en leder som brenner for ledelse og sine ansatte, han er opptatt av et bærekraftig helsevesen og av å bringe innovasjon inn i avdelingens arbeid.

– Prisen går til en kollega som virkelig har vist å ta i bruk moderne teknologi for å tilby god og effektiv bildediagnostikk. Med kraftig økning i antall henvisninger til avansert bildediagnostikk, kombinert med knappe ressurser, har Jon Haakon Malmer-Høvik vært svært innovativ for å kunne gi best mulig helsetjenester til pasienter som trenger bildediagnostisk utredning i Vestre Viken. Ikke bare har han lagt til rette for en mer effektiv og bærekraftig drift, men også sikret at fagfolkene får et bra arbeidsmiljø. Det er særdeles viktig for å levere helsetjenester av høy kvalitet, sier Anders Frafjord, styreleder i Norsk sykehus- og helsetjenesteforening.

Flere oppgaver

Neste steg for KI-prosjektet i Vestre Viken er å jobbe for å flytte enda mer av det arbeidet helsepersonellet gjør i dag, til automatiserte løsninger. Jon Haakon Malmer-Høvik leder fagnettverket for kunstig intelligens i Helse Sør-Øst, og interessen er stor ved andre sykehus for å se hvordan de kan implementere KI i behandlerhverdagen.

Malmer-Høviks arbeid har begeistret juryen.

– Dette viser en innovasjonskraft som er til stor inspirasjon for kolleger rundt om i landet. Kunstig intelligens er bare i startfasen, og det er viktig at vi har pionerer som viser vei for flere. At Malmer-Høviks arbeid har hatt en bred tverrfaglig tilnærming er svært viktig for å utvikle stadig bedre pasientforløp og effektive arbeidsprosesser. Det er mange som er nysgjerrige på hans resultater, og det er flott å se at hans arbeid verdsettes høyt, sier Frafjord.

Norsk sykehus- og helsetjenesteforening er en tverrfaglig medlemsorganisasjon og er en viktigst møteplass for helse- og omsorgssektoren.

 

Powered by Labrador CMS