Tone Wilhelmsen Trøen, leder av Helse- og omsorgskomiteen.
Tone Wilhelmsen Trøen, leder av Helse- og omsorgskomiteen.

Tone Trøen: – Oppsiktsvekkende at regjeringen tar så lett på at sykehusene skal drive butikk

Pasientbetaling ved offentlige sykehus er et prinsipielt spørsmål, mener leder i helse- og omsorgskomiteen Tone Trøen (H) etter regjeringens høringsforslag om at gravide skal få NIPT mot betaling ved offentlige sykehus. 

Publisert Sist oppdatert

I høringsforslaget regjeringen sendte ut i november 2023 er det foreslått at noen gravide skal få tilbud om å betale for en NIPT-test i det offentlige helsevesenet. Det er gravide som er under 35 år og som ikke har andre indikasjoner som gjør at de ellers ville fått NIPT i det offentlige. 

Forslaget som har vært ute til høring

Helse- og omsorgsdepartementet og Finansdepartementet sendte i november ut et høringsforslag om å innføre rett for helseforetak til å kreve full pasientbetaling for non-invasiv prenatal test (NIPT), fra gravide som er under 35 år ved termin og ikke har andre indikasjoner for fosterdiagnostikk. 

Formålet er ifølge departementene å bidra til lik tilgang til NIPT i hele landet og bidra til å forhindre at kvalifisert helsepersonell slutter i offentlige sykehus for å starte i arbeid hos private helsetjenesteaktører som tilbyr samme tjeneste.

Høringsfristen gikk ut 30. januar. 

Sykehusene skal få betalt det testen koster å utføre, og det blir anslått til rundt 10.000 kroner.

– Jeg synes det er oppsiktsvekkende at regjeringen tar så lett på at sykehusene skal drive butikk, sier Trøen. 

Hun har stilt et skriftlig spørsmål til helseministeren om helseforetak i dag tilbyr kommersiell pasientbehandling, og i så fall hvilke behandlinger. 

– Jeg mener at det er lite utredet og diskutert i høringsnotatet hva som er de prinsipielle sidene ved å åpne for at norske sykehus skal selge tjenester til markedspris, sier Trøen. 

Ønsker større diskusjon 

I høringsuttalelsene er det andre som peker på det samme spørsmålet rundt det prinsipielle ved pasientbetaling, blant annet Bioteknologirådet.

Trøen synes det er vanskelig å se rekkevidden av forslaget og mener det krever en større diskusjon om hva offentlige sykehus skal prioritere. 

– Helseministeren har jo tidligere vært bekymret for overbehandling, og gitt veldig tydelig krav til sykehusene om å se på hva de skal gjøre mindre av. At sykehusene da skal tilby helsetjenester der det ikke er medisinsk indikasjon, mot full betaling står i sterk kontrast til det, sier Trøen.

Regjeringen har begrunnet forslaget om pasientbetaling delvis med at det vil bidra til å beholde helsepersonell i den offentlige helsetjenesten. Trøen mener dette mangler dokumentasjon i høringsoforslaget. 

Powered by Labrador CMS