KONKURRANSEFORTRINN: – Muligheten til å jobbe med fagutvikling, er et av den offentlige helsetjenestens aller viktigste konkurransefortrinn, sa KjerkolHelseminister Ingvild Kjerkol (Ap) da hun åpnet Helselederkonferansen.
KONKURRANSEFORTRINN: – Muligheten til å jobbe med fagutvikling, er et av den offentlige helsetjenestens aller viktigste konkurransefortrinn, sa KjerkolHelseminister Ingvild Kjerkol (Ap) da hun åpnet Helselederkonferansen.

– Forskning og faglig utvikling må ikke bli en salderingspost i trange tider

Lederkonferansen 2024 ble åpnet av helseminister Ingvild Kjerkol, som siterte Gro Harlem Brundtland og var nøye med å oppgi kilde. 

Publisert Sist oppdatert

Lederkonferansen 2024, arrangert av Norsk sykehus og helsetjenesteforening, ble åpnet av helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) som startet med å snakke om at alt henger sammen med alt.

– Jeg har jobbet lokalt, jeg har jobbet regionalt og jeg har også jobbet mange år med et nasjonalt perspektiv. Det har vært med på å gi meg innsikten i at alt det vi gjør, det henger egentlig sammen med alt. Nå er jo det et sitat fra Gro, som jeg er nøye med å sitere, sa Kjerkol til latter fra salen.

Hun ba helselederne på konferansen om må samarbeide for å løse utfordringene helsesektoren står overfor. Flere går ut av enn inn i arbeidslivet, to generasjoner pensjonister samtidig, et langstrakt land. Hun viste også til at problemene ikke kan løses med økt bemanning. 

– Og folkens, det her er prekært, det er bare å se på tallene.

Kjerkol sa også at helsetjenesten skal være forberedt i møte med krise og katastrofe. 

– Det handler om gode pasientforløp og rask tilgang til tjenester i hele landet. Det handler om helsetjenesten som et attraktivt arbeidssted for fagfolkene våre i et livslangt karriereløp.

Hennes hovedbudskap var at lederne i helsesektoren skal samarbeide om å få til endring.

– Som ledere må vi løfte blikket og sette retning. Vi må ta ansvar, også når det ikke er enkelt. Endring er egentlig aldri så veldig enkelt, og det å skape legitimitet for nødvendige endringer i helsetjenesten, det er særlig utfordrende. Men når tiden endrer seg, må vi også endre oss, sa Kjerkol.

Må få forske også i trange tider

Hun understreket også hvordan hun vil at fagfolkene skal bli ivaretatt. 

– Den tjenesten vi har må være faglig utviklende og et godt sted å jobbe hele livet, fra de går inn i arbeidslivet og gjennom hele karriereløpet må man oppleve meningsfulle hverdager, der man får brukt kompetansen sin på rett sted til rett tid, i møte med pasientene, sa Kjerkol.

Hun viste også til at det er viktig for å sikre helseberedskapen, som avgjør hvor godt man greier å mobilisere i krise og krig. 

Helseministeren understreket også at ledere må passe på at forskning og faglig utvikling ikke blir en salderingspost i trange tider, både av hensyn til utviklingen av helsetjenesten og av hensyn til fagfolk. 

– Muligheten til å jobbe med fagutvikling, er et av den offentlige helsetjenestens aller viktigste konkurransefortrinn i konkurransen med andre arbeidsgivere, sa Kjerkol.

Som eksempel trakk hun frem vinneren av årets helselederpris, avdelingsleder Jon Haakon Malmer-Høvik ved Avdeling for bildediagnostikk i Vestre Viken HF, som like etterpå ble tildelt prisen for å ha tatt i bruk kunstig intelligens innen avansert bildediagnostikk.

Røpet litt fra nasjonal helse- og samhandlingsplan

Til slutt kom Kjerkol med noen drypp fra innholdet i Nasjonal helse- og samhandlingsplan.

– Jeg skal snart legge frem Nasjonal helse- og samhandlingsplan. Den setningen har jeg sagt mye, men den kommer altså. Hold ut, sa Kjerkol.

Forrige versjon av planen ble lagt frem av regjeringen Solberg og vedtatt i 2020. Planen var for årene 2020 til 2023. 

Kjerkol kom med følgende drypp fra innholdet planen for 2024–2027 i talen.

– Der røsker vi tak i finansieringen av sykehusene. Målet er å øke forutsigbarheten og bedre de økonomiske rammebetingelsene. Vi ønsker også å legge bedre til rette for samhandling og samarbeid på tvers av nivåene i tjenesten, sa Kjerkol.

Tidligere har Kjerkol sagt at planen skal være  regjeringens viktigste svar på de mange utfordringene helsevesenet og omsorgstjenestene står overfor, som tilgang på nok fagfolk, likeverdig tilgang på helse- og omsorgstjenester og for dårlig sammenheng mellom tjenestene. 

Powered by Labrador CMS