SIER NEI: De tillitsvalgte er misfornøyde med prosessen og vil ikke at det forslaget som ligger på bordet skal sendes ut på høring. Fra venstre, Martin Alexander Øien Jenssen (psykologforeningen), Kari Marie Baadstrand Sandnes (Fagforbundet) og Sissel Alterskjær (Norsk sykepleierforbund).
SIER NEI: De tillitsvalgte er misfornøyde med prosessen og vil ikke at det forslaget som ligger på bordet skal sendes ut på høring. Fra venstre, Martin Alexander Øien Jenssen (psykologforeningen), Kari Marie Baadstrand Sandnes (Fagforbundet) og Sissel Alterskjær (Norsk sykepleierforbund).

Tillitsvalgte vil stoppe høringen

De konserntilitsvalgte er kraftig misfornøyd med prosessen og sier nei til å sende omorganiseringsforslaget ut på høring.

Publisert

–  De konserntillitsvalgte kan ikke stille oss bak forslaget til enighetsprotokoll, sier Sissel Alterskjær, konserntillitsvalgt for Norsk sykepleierforbund i styret i Helse Nord. 

I et forberedt innlegg fra de konserntillitsvalgte leste Alterskjær opp motforestillingene de tillitsvalgte har til prosessen.

– Vi kan ikke anbefale at dette forslaget sendes ut, sa Alteskjær.

De tillitsvalgte vil ha grundige ROS-analyser (risiko- og sårbarhetsanalyse) av de forslagene som er lagt frem, og at det umiddelbart settes i gang arbeid for oppgavefordeling i helsetjenesten med det formål å redusere behovet for innleie av personell og bedre rekrutteringen.

Powered by Labrador CMS