REAGERER: Anne Kjersti Befring, professor i rettsvitenskap, reagerer på Renate Lrsen, styreleder i Helse Nord RHF, sin ledelse. Foto: DMarkiv

REAGERER: Anne Kjersti Befring, professor i rettsvitenskap, reagerer på Renate Lrsen, styreleder i Helse Nord RHF, sin ledelse.

Foto: DMarkiv

Jusprofessor mener styreleder fremstår autoritær

– Loven sier at det er styret som behandler saker, ikke styreleder alene, uttaler jusprofessor Anne Kjersti Befring til NRK.

Publisert

Tirsdag holdt Helse Nord RHF et ekstraordinært styremøte hvor styret skulle behandle én sak: tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord – høringsutkast helhetlig plan for funksjons og oppgavedeling.

Under møtet ba styreleder Renate Larsen styret om å følge administrasjonens forslag. Til svar fikk styreleder forslag om å dele opp høringsutkastet og votering om forslaget. Det ville ikke styrelederen og det ble ikke gjennomført votering.

– Nei. Det er jeg som bestemmer, uttalte Larsen i møtet.

Etter en pause trakk administrerende direktør Marit Lind saken.

– Bør votere hvis flertallet vil det

Anne Kjersti Befring, professor i rettsvitenskap, reagerer på styrelederens ledelse.

– Styreleder skal ikke opptre «diktatorisk». Det er en grunn til at loven regulerer at det skal være et styre der alle har et personlig ansvar. Hvis flertallet ønsker votering, så bør man gjennomføre en votering, sier hun til NRK.

Befring mener det var et spesielt styremøte, og viser til at loven slår fast at det er styret som behandler saker. Styreleder må akseptere at styremedlemmer engasjerer seg og kritiserer forslag.

– Ikke styreleder alene. Det er uvanlig å bruke slike pressmidler. Det virker autoritært sett ut fra at styret skal behandle saker, hver og en etter beste overbevisning.

Helse Nord: – Vil ikke kommentere utspillene

Kommunikasjonsdirektør i Helse Nord Skjalg Fjellheim sier til NRK at styreleder Renate Larsen ikke finner det naturlig å kommentere det Befring sier.

Fjellheim sier videre at de registrerer at det er delte meninger om hvordan møtet ble ledet og utfallet av det.

– Det er både legitimt og forståelig. Både styret og foretaket vil nå se framover og jobbe fram en sak som skal behandles av styret og sendes ut på høring til den nordnorske befolkningen, sier Fjellheim til NRK.

Powered by Labrador CMS