VEIEN VIDERE: Administrerende direktør i Helse Nord RHF, Marit Lind, endte med å trekke forslaget til høringsplan under et ekstraordinært styremøte tirsdag. Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol uttalte onsdag at både oppdraget og tidsfristen til å komme med en anbefaling til henne om fremtidig struktur, står.
VEIEN VIDERE: Administrerende direktør i Helse Nord RHF, Marit Lind, endte med å trekke forslaget til høringsplan under et ekstraordinært styremøte tirsdag. Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol uttalte onsdag at både oppdraget og tidsfristen til å komme med en anbefaling til henne om fremtidig struktur, står.

Helse Nord-leder Marit Lind i møte med helseminister Kjerkol i dag

Helseminister Ingvild Kjerkol møtte torsdag både administrerende direktør i Helse Nord RHF, Marit Lind, og styreleder Renate Larsen. På agendaen sto veien videre for den omstridte omorganiseringsprosessen.  

Publisert Sist oppdatert

Helse- og omsorgsdepartementet bekrefter overfor Dagens Medisin at helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol har hatt et møte med ledelsen i Helse Nord torsdag, vedrørende styremøtet i det regionale helseforetaket tirsdag.

De ønsker imidlertid ikke si noe om innholdet i dagens møte.

Tidslinje for Helse Nord-prosessen, før styremøtet 9. januar:

9. november 2022: Helse og omsorgsdepartementet (HOD) gir Helse Nord i oppdrag å se på tiltak som innebærer endringer i funksjons- og oppgavedeling for å sikre bærekraft.

14. desember 2022: Styret vedtar Regional utviklingsplan for Helse Nord 2023–2038.

23. februar 2023: Styret i Helse Nord vedtar rammene for videre arbeid.

29. mars 2023: Styret i Helse Nord vedtar konkrete områder som skal utredes videre.

31. mai 2023: Styret i Helse Nord vedtar mandat for utredningsarbeidet og hvordan utredningsarbeidet skal organiseres. De beslutter blant annet at det skal opprettes fem arbeidsgrupper som skal utrede ulike områder.

22. juni 2023: Styret i Helse Nord RHF vedtar revidert fremdriftsplan for arbeidet.

26. juni 2023: Felles oppstartsmøte for de fem arbeidsgrupper som skal utrede ulike delområder for funksjons- og oppgavedelingen i Helse Nord etableres og starter opp arbeidet. Arbeidsgruppen skal gjennom utredningsperioden legge frem én rapport på sitt område. De fem delrapportene skal samles i én felles, helhetlig plan.

August/september 2023: Individuelle oppstartsmøter for arbeidsgruppene.

14. november 2023: Arbeidsgruppenes anbefalinger, inkludert risiko- og sårbarhetsanalyse, leveres til koordineringsgruppen i Helse Nord RHF.

17. november 2023: Marit Lind og ledelsen i Helse Nord ser at de har behov for en liten utvidelse av tidsplanen som er satt for å ferdigstille planen som skal til styret.

29. november 2023: Styret vedtar liten utvidelse av tidsplanen.13. desember 2023: Drøftingsutkast for helhetlig plan ferdigstilles.

14. til 21. desember 2023: Drøfting og dialog med tillitsvalgte og brukerorganisasjoner.

9. januar 2024: Styret vedtar høringsutkast av den helhetlige planen med forslag til funksjons- og oppgavedeling i Helse Nord.

Kilde: Helse Nord

«Det var naturlig for statsråden å møte Helse Nord-ledelsen for å diskutere styremøtet som ble avholdt tidligere i uka, men utover det ønsker vi ikke å kommentere innholdet i dagens møte. Vi viser til foretaksmøtet kommende mandag», svarer kommunikasjonsavdelingen.

Dagens Medisin oversendte flere konkrete spørsmål til Kjerkol, blant annet om hva som var utfallet av møtet og om tidslinjen for prosessen er den samme, men dette ble altså ikke besvart. 

Vil fremme ny sak så raskt som mulig

Også kommunikasjons- og samfunnsdirektør ved Helse Nord RHF, Skjalg Fjellheim, er ordknapp på hva utfallet av og innholdet i møtet var: 

– Det er korrekt at det har vært et slikt møte og dialog med HOD etter styremøtet i Helse Nord. Oppdraget fra vår eier ligger fast, og det vil bli fremmet en oppdatert sak for styret så raskt som mulig, som danner grunnlag for en bred høring i hele landsdelen.

Heller ikke han besvarer om tidslinjen eller oppdraget er endret. Ifølge Fjellheim foregikk møtet digitalt. 

Trakk egen sak

Møtet fant altså sted i kjølvannet av det ekstraordinære styremøtet i Helse Nord RHF tirsdag, som endte med at administrerende direktør Marit Lind trakk den eneste saken på agendaen: Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord – høringsutkast helhetlig plan for funksjons og oppgavedeling. 

Det var da klart at forslaget til høringsutkastet ikke ville få flertall i styret.

Etter styremøtet tirsdag kunne Lind ikke svare Dagens Medisin på når en eventuell ny plan vil være klar for styrebehandling, avhengig av blant annet hvilke fagressurser som var tilgjengelige i administrasjonen, men uttalte at tidsplanen ville ryke:

– Ingenting skulle vedtas i dag, men det av vi nå må komme tilbake til styret med et nytt forslag, gjør at høringsfrist, styrebehandling og oversending til Helse- og omsorgsministeren blir utsatt.

Holder på fristen

Onsdag ettermiddag gjorde helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol det imidlertid klart at tidsfristen for Helse Nord RHF til å komme med sin anbefaling for fremtidig struktur, til eier Helse- og omsorgsdepartementet, står. 

– Hvis ikke sykehusene i nord får kontroll på ressursene og prioriterer pasientene, vil tilbudet bli dårligere enn i resten av landet. Det vil ikke regjeringen akseptere. Derfor venter jeg på anbefalingene fra styret i Helse Nord, og de skal komme som forutsatt i april, sa Kjerkol til Stortinget onsdag, ifølge NTB.

Til NTB onsdag svarte Lind: 

– Vi kan i dag ikke tidfeste en beslutning for videre tidsplan, det må vi få komme tilbake til, men oppdraget fra vår eier ligger fast.

Opprinnelig plan var at høringsutkastet skulle sendes ut på en åtte ukers høring, etter styrebehandling 9. januar, og at styret deretter skulle behandle planen i et styremøte 25. april. En høringsperiode må minimum være på seks uker. 

Nytt styre? 

Førstkommende mandag skal det være foretaksmøte mellom de regionale helseforetakene og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. Da skal det utnevnes styremedlemmer for de neste to årene i de regionale helseforetakene, av helse- og omsorgsministeren. 

I styret i Helse Nord RHF sitter ti representanter, stryreleder og seks styremeldemmer er eieroppnevnte styremedlemmer, og tre styremeldemmer er valgt av de ansatte. Det kan derfor bli et annet styre som følger saken videre i Helse Nord RHF om Kjerkol velger å bytte ut noen av styremedlemmene.

Powered by Labrador CMS