FÅR KRITIKK: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) får kritikk av Tone Trøen (H) for sitt politiske håndverk.
FÅR KRITIKK: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) får kritikk av Tone Trøen (H) for sitt politiske håndverk.

Kjerkol: – Oppdraget til Helse Nord står

– Hvis ikke sykehusene i nord får kontroll på ressursene, og prioriterer pasientene, så vil helsetilbudet bli dårligere enn i resten av landet, det vil ikke regjeringen akseptere, sier Kjerkol til Dagens Medisin.

Publisert Sist oppdatert

Helseminister Ingvild Kjerkol svarer på kritikken fra helsepolitisk talsperson i Høyre, og leder for helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Tone Trøen (H).

Trøen sier til Dagens Medisin at Høyre registrer at et flertall av styremedlemmene i et ekstraordinært styremøte i Helse Nord tirsdag, peker på at deler av arbeidet med sykehusstrukturen i Helse Nord er for dårlig utredet.

– Det vi er særlig kritiske til, er det dårlige politiske håndverket i regjeringen. Det virker som helseministeren har satt i gang en prosess som det ikke en gang er støtte for i egen regjering, og som har skapt mye uro blant innbyggere og helsepersonell. Vi mener at den prosessen står til stryk, sier Trøen til Dagens Medisin.

På agendaen til det ekstraordinære styremøte sto en sak: Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord – høringsutkast helhetlig plan for funksjons og oppgavedeling, men administrerende direktør Marit Lind valgte å trekke saken da det etter hvert ble klar at det ikke var flertall i styret for forslaget. 

Et oppdrag om å gjøre det de er forpliktet til

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol svarer i en e-post til Dagens Medisin via sin kommunikasjonsavdeling at prosessen i Helse Nord fortsetter. 

– Oppdraget til Helse Nord står. Et oppdrag som egentlig ber dem gjøre det de er forpliktet til – nemlig å sikre at ressursene Stortinget bevilger brukes til det beste for pasientene, sier Kjerkol i en e-post.

Hun viser til at etter at oppdraget ble gitt har situasjonen blitt verre med flere fristbrudd på oppstart av behandling, og lengre ventetider. Ved utgangen av november i fjor hadde Helse Nord brukt over 400 millioner kroner på innleie og overtid. 

– Hvis ikke sykehusene i nord får kontroll på ressursene, og prioriterer pasientene, så vil helsetilbudet bli dårligere enn i resten av landet, det vil ikke regjeringen akseptere, sier Kjerkol.

Utsatt

Høringsutkastet som skulle behandles av styret i Helse Nord RHF tirsdag, er et resultat av at det regionale helseforetaket høsten 2022 fikk i oppdrag fra helseministeren å vurdere sin organisering med tanke på fremtidig bærekraft. Bakgrunnen er utfordringer med bemanning, økende ventelister og fristbrudd, samt knallrøde regnskapstall. 

Etter planen skulle høringsforslaget behandles av styret tirsdag for så å sendes ut på høring, og endelig styrebehandles i slutten av april. Planen skulle så oversendes eier, altså helse- og omsorgsdepartementet. 

Lind uttalte til Dagens Medisin etter styremøtet at hun per nå ikke vet når et nytt forslag til høring vil kunne være klart til styrebehandling.

Powered by Labrador CMS