GLAD FOR STANS I PROSESSEN: Leder Lise Lyngnes Randeberg i Akademikerne sier hun er glad for at prosessen i Helse Nord ble stanset i det ekstraordinære styremøtet i det regionale helseforetaket tirsdag.
GLAD FOR STANS I PROSESSEN: Leder Lise Lyngnes Randeberg i Akademikerne sier hun er glad for at prosessen i Helse Nord ble stanset i det ekstraordinære styremøtet i det regionale helseforetaket tirsdag.

— Viktig at administrasjonen nå tar et langt skritt tilbake

Akademikerne er glad for at høringsforslaget til ny struktur for Helse Nord ble stanset i styret. De mener prosessen gikk for raskt og at forslagene ikke var tilstrekkelig risikovurdert. 

Publisert Sist oppdatert

— Vi er glad for at styret tok ansvar og ikke ønsket å vedta et forslag med så store konsekvenser på mangelfullt grunnlag. Som både vi og de tillitsvalgte har påpekt har prosessen vært for rask, blant annet er ikke de omfattende forslagene tilstrekkelig risikovurdert, sier leder Lise Lyngnes Randeberg.

Det var i et ekstraordinært styremøte tirsdag at administrerende direktør Marit Lind valgte å trekke sin egen høringsplan for ny struktur for spesialisthelsetjenesten i nord. Et flertall i styret ønsket å sende kun deler av planen ut på høring, noe både styreleder Renate Larsen og Marit Lind advarte mot. Direktøren trakk forslaget til plan etter å ha møtt sterk motstand i styret, det var ikke flertall i styret for å sende planen ut på høring slik den forelå.

Nå er arbeidet med ny struktur sendt tilbake til ledelsen i Helse Nord, og tidsplanen for prosessen usikker. 

Ropte varsko om tempoet

Sammen med LO og Unio sendte arbeidstakerorganisasjonen et brev til Helse Nord og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i november, der de advarte mot at prosessen gikk for fort, og ba om at tempoet ble satt ned. 

Randberg uttalte da at det er lagt opp til en omfattende prosess med knappe tidsfrister, som gjør at man risikerer at de ansatte ikke blir hørt. 

— Når problemet i stor grad er mangel på fagfolk er det veldig rart å ta høy risiko med å forsøke å flytte dem. Det er ingen selvfølge at de fortsetter å jobbe i Helse Nord hvis de må flytte og får lang pendlervei, sa Randberg. 

Arbeidstakerorganisasjonen skrev også at de erkjenner at Helse Nord står overfor store utfordringer, og at brevet ikke var et forsøk å stanse den pågående omstillingsprosessen. 

Berømmer styret

Nå sier de at de er glad for at Helse Nord stopper kuttplanene, og berømmer styret for å peke på flere områder de fant problematiske i den foreslåtte høringplanen fra administrerende direktør Marit Lind. 

— Det er bra at styret ikke bare så problemene med forslagene om kutt i akuttfunksjonene, men også var kritiske til det som var foreslått om psykisk helse og rehabilitering, sier Randberg som håper administrasjonen nå vil vurdere andre muligheter på utfordringene i nord.  

— Nå blir det viktig at administrasjonen tar et langt skritt tilbake og vurderer andre løsninger som ikke er tilstrekkelig utprøvd innenfor dagens organisering, slik at man ikke setter i gang en så stor strukturendring unødig.

Dette er saken

Helse Nord RHF fikk i november 2022 i oppdrag fra helseminister Ingvild Kjerkol å vurdere funksjons- og oppgavedelingen i regionen, altså hvilke sykehus som skal utføre hvilke oppgaver.

I møtet med ministeren ble Helse Nord RHF bedt om å: 

  • sørge for robuste styrings- og rapporteringssystemer i alle ledd i helseforetaksgruppen, med en egnet fullmaktsstruktur
  • rapportere månedlig på konkrete tiltak som skal bidra til en bærekraftig økonomisk utvikling
  • vurdere behovet for endringer i funksjons- og oppgavedeling som bidrar til at Helse Nord RHF kan ivareta sitt sørge for-ansvar på lang sikt. 
  • Styret vedtok i februar 2023 hvordan Helse Nord RHF skal jobbe for å oppnå en bærekraftig struktur og økonomi, etter en lang debatt med flere ulike forslag på bordet. 

    Våren 2023 ble det satt ned fem arbeidsgrupper som skulle vurdere hvert sitt fagområde, og komme med forslag og anbefaling til hvordan dette området bør struktureres i fremtiden. Anbefalingene fra arbeidsgruppene ble offentlig i november. 

    Administrerende direktør Marit Lind kom med sitt forslag til helhetlig plan for regionen i slutten av desember, basert på blant annet arbeidsgruppenes anbefalinger. Denne ble behandlet i et ekstraordinært styremøte 9. januar som endte med at Lind trakk høringsforslaget sitt etter sterk motstand i styret. Etter planen skulle forslaget nå blitt sendt på høring, før endelig behandling i styret i slutten av april, etterfulgt av oversendelse til helseministeren. Per nå er tidslinjen for prosessen usikker. 

    Prosessen og forslagene til fremtidig struktur har ført til heftig debatt, både blant innbyggere, ansatte og politikere. Blant annet har forslagene om å fjerne akuttkirurgi fra sykehusene i Lofoten og Narvik, skapt sterke reaksjoner.

Powered by Labrador CMS