DELTOK: Leder av Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF, Knut Georg Hartvigsen, deltok på det ekstraordinære styremøtet tirsdag.
DELTOK: Leder av Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF, Knut Georg Hartvigsen, deltok på det ekstraordinære styremøtet tirsdag.

Pasientorganisasjon med klar tale: – Det haster å gjøre endringer! 

Regionalt brukerutvalg stiller seg bak at høringsforslaget fra administrerende direktør Marit Lind sendes ut på høring slik det foreligger. De er alvorlig bekymret for utviklingen i spesialisthelsetjenesten i nord. 

Publisert Sist oppdatert

Leder og nestleder av Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF, henholdsvis Knut Georg Hartvigsen og Gunnhild Berglen, var til stede på det ekstraordinære styremøtet i Helse Nord RHF tirsdag, og la frem sitt syn på den eneste saken som står på agendaen: høringsforslaget for en fremtidig struktur for Helse Nord RHF. 

Regionalt brukerutvalg (RBU) er et rådgivende organ for styret og administrerende direktør i Helse Nord RHF og medvirker på overordnet og strategisk nivå. Brukerutvalget representerer 11 ulike pasient- og brukerorganisasjoner i Nord-Norge: 

– Vi stiller oss bak at forslaget sendes ut på en bred høring, konkluderte Hartvigsen – kanskje til overraskelse for mange, tatt i betraktning den voldsomme debatten og motstanden høringsforslaget allerede har skapt. 

Han understreket viktigheten av å sikre gode og bærekraftige helsetjenester for innbyggerne i nord:

– Det skal være mulig for alle som trenger hjelp å motta dette, uavhengig av funksjonsnivå, bosted, økonomi, sa han. 

Hartvigsen fortsatte med å si at han over tid har sett med bekymring på utviklingen i blant annet ventelister og fristbrudd, og at situasjonen slik den er i dag ikke kan fortsette: 

– Regionalt brukerutvalg ser at noe må gjøres dersom innbyggerne i nord skal kunne motta likeverdige helsetjenester, sa han. 

Brukerutvalget har ikke stemmerett, men er observatører i styret i Helse Nord RHF. 

– Et laboratorium for resten av landet

Nestleder Gunnhild Berglen understreket alvoret i situasjonen: 

– Vi er virkelig et laboratorium for resten av landet i nord her nå. Alle endringer som treffer oss nå, vil mange andre stå i om noen år, sa Berglen. 

Hun pekte på antallet pasienter som allerede er rammet av situasjonen i nord: 

– Vi er særlig bekymret for at mange pasienter står lenge i kø, særlig kreftpasienter. 29.300 mennesker sto i kø i desember. Det her er 30.000 mennesker, deres foreldre, ektefeller, barn og søsken. De står på venteliste sammen med dem. Det er belastende å stå i kø. Mange blir redde, det bringer avmakt og angst, sa Berglen. 

– Pasientene og brukerne og pårørende er de viktigste i denne prosessen. Det er vår helse, våre sykehus og våre helsetjenester.

Hartvigsen understreket at det er nødvendig å sikre en god og bred høring, for å skaffe et best mulig grunnlag, og kunnskap, for videre arbeid. 

– Vi mener det er helt nødvending at forslaget sendes ut på høring, sa han. 

Powered by Labrador CMS