FAKKELTOG I DESEMBER: I desember ble det arrangert fakkeltog mot planene om å legge ned Tronvik. Fra venstre: Reidun Dale (sykepleier og gruppeterapeut), Mathias R. Hatlestad (helsefagarbeider), Linn Therese Urnes med skilt (spesialsykepleier) og Inger Marie Berg Thune med ark i hånden (erfaringskonsulent).
FAKKELTOG I DESEMBER: I desember ble det arrangert fakkeltog mot planene om å legge ned Tronvik. Fra venstre: Reidun Dale (sykepleier og gruppeterapeut), Mathias R. Hatlestad (helsefagarbeider), Linn Therese Urnes med skilt (spesialsykepleier) og Inger Marie Berg Thune med ark i hånden (erfaringskonsulent).

Rusenhet i Helse Førde legges ned: – Vi er skuffet og fortvilet

Ansatte fortviler over Helse Førde-styrets vedtak om å legge ned rusenheten Tronvik.

Publisert Sist oppdatert

– Dette er en pasientgruppe som flere ganger er lovet styrking og satsing på behandlingstilbudet deres. Vedtaket som ble fattet av Helse Førde er ikke uventet, men vi er skuffet og fortvilet, sier Linn Urnes, spesialsykepleier ved Tronvik.

Det er vanskelig å akseptere vedtaket slik arbeidet med denne saken har vært

Styret var delt i saken, vedtaket ble fattet med syv mot fire stemmer. Ansatterepresentanter var negative til forslaget, men de andre styremedlemmene mente at foretakets økonomiske situasjon tilsier behov for å legge ned og spare penger.

OMSTILLES: – Det finnes ikke andre stillinger innen rus i Helse Førde, utenom NPS i Eid, så vi er alle informert om at vi ikke får jobbe med det fagfeltet vi ønsker, forteller Linn Urnes, spesialsykepleier ved Tronvik.
OMSTILLES: – Det finnes ikke andre stillinger innen rus i Helse Førde, utenom NPS i Eid, så vi er alle informert om at vi ikke får jobbe med det fagfeltet vi ønsker, forteller Linn Urnes, spesialsykepleier ved Tronvik.

Rekruttering og økonomi

Bakgrunnen for Helse Førde-styrets vedtak er utfordringer knyttet til rekruttering til en legestilling som ble opprettet fordi rusenheten skulle utvides. I tillegg ble det i styrepapirene vist til at Psykiatrisk klinikk, som Tronvik er en del av, per oktober 2023 hadde 3,5 vakante stillinger som overlege, samt fire stillinger som LIS3.

I tillegg til rekrutteringsproblemer må Helse Førde spare penger for å få til en «bærekraftig økonomi». Helseforetaket gikk inn i 2024 med 80 millioner kroner i minus. Totalt har helseforetaket en økonomisk utfordring på 130 millioner kroner. Nedleggelse av Tronvik vil, i følge styrepapirene, bidra til en innsparing på 25 millioner kroner.

Nå skal Tronvik legges ned fra 1. mai. Men administrerende direktør Arve Varden er gitt fullmakt fra styret til å tilpasse tidspunktet for avvikling av driften i forhold til pasientbehovet og omstillingsarbeidet.

Nå skal direktøren i dialog med Høyanger kommune og andre interessenter om eiendommen Tronvik.

Helseministeren og regjeringen vil prioritere psykisk helse og rus

Helse Førdes vedtak om å legge ned Tronvik er i kontrast til regjeringens plan om å satse på psykisk helse og rus. Senest i sykehustalen i Bergen i forrige uke uttalte helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol at regjeringen prioriterer psykisk helse og rus.

– Pasienter som sliter med rusmiddelproblemer skal få et bedre behandlingstilbud. De skal oppleve helhetlige og sammenhengende tjenester, og få mulighet til å medvirke i egen behandling. Det er et av mine hovedmål for 2024, sa helse- og omsorgsministeren og understreket at det er en klar forventning til sykehusene om at psykisk helse skal prioriteres fremover.

Hun sa videre at for å følge opp regjeringens opptrappingsplan for psykisk helse kommer det to nye krav til sykehusene:

  • Døgnkapasiteten i psykisk helsevern skal økes
  • Veksten i kostnader til psykisk helsevern og rusbehandling skal være høyere enn veksten i de generelle bevilgningene til sykehusene.

Ville ikke vente på nye nasjonale føringer

De ansatte ved Tronvik reagerer på at nedleggelsen kommer før Nasjonal helse- og samhandlingsplan, og forebygging- og behandlingsreformen for rusfeltet, er offentlig.

– Retningslinjene som kommer vil ha stor innvirkning på rusfeltet, og for meg fremstår det merkelig at man vedtar så inngripende avgjørelser uten å vite hvilke føringer man skal forholde seg til.

Nasjonal helse- og samhandlingsplan skulle etter planen ha kommet i 2023, men ble utsatt. Statsråden uttalte til Dagens Medisin i desember at den skal komme på nyåret 2024.

Forebyggings- og behandlingsreformen skal komme så tidlig som mulig i 2024, uttalte statssekretær Ellen Rønning-Arnesen til Rus & Samfunn i desember.

Urnes var tilhører til styremøtet og forteller at det ble diskutert at et vedtak skjer før man vet hva som kommer i Nasjonal helse- og samhandlingsplan og forebygging- og behandlingsreformen for rusfeltet.

– Det var dem som nevnte at man burde vente med et vedtak til man vet hva de vil inneholde. Likevel ble utfallet nedleggelse.

Urnes og de ansatte mener forslaget som ble vedtatt ikke er tilstrekkelig utredet, og at det er uklarheter rundt hvor mye det vil spares ved nedleggelse av Tronvik.

– Det er vanskelig å akseptere vedtaket slik arbeidet med denne saken har vært.

Konsekvensene av nedlegging er at de fleste pasientene ved Tronvik vil få behandling ved NPS i Eid i Nordfjord, en annen type behandling enn det som per i dag tilbys ved Tronvik. Belegget der vil fylles opp og Helse Førde vil måtte kjøpe behandlingsplasser andre steder i Helse Vest.

Omplasseres 

Helse Førde og de som er fast ansatt ved Tronvik skal nå gjennom en omstillingsprosess, de mister ikke jobben. Ifølge styrevedtaket skal det skje gjennom naturlig avgang og omplassering av de fast ansatte.

– Vi er lovet stilling i Helse Førde så langt det lar seg gjøre. Det finnes ikke andre stillinger innen rus i Helse Førde, utenom NPS i Eid, så vi er alle informert om at vi ikke får jobbe med det fagfeltet vi ønsker. Vi må mest sannsynlig jobbe med noe vi ikke er spesialisert innen.

Powered by Labrador CMS