HELSE FØRDE: Fremme t.v. administrerende direktør Arve Varden og styreleder Ole Gunnar Krakhellen (t.h.) på styremøtet 25. januar.
HELSE FØRDE: Fremme t.v. administrerende direktør Arve Varden og styreleder Ole Gunnar Krakhellen (t.h.) på styremøtet 25. januar.

Helse Førde legger ned driften ved den psykiatriske klinikken Tronvik

Styret i Helse Førde har vedtatt å legge ned driften ved den psykiatriske klinikken Tronvik fra 1. mai 2024.

Publisert Sist oppdatert

Styret i Helse Førde HF vedtok torsdag å legge driften ved Tronvik, sin regionale rusenhet fra 1. mai i år.

Styret var delt i avgjørelsen, syv mot fire stemmer.

Administrerende direktør Arve Varden har fått fullmakt fra styret til å tilpasse tidspunktet for avvikling av driften i forhold til pasientbehovet og omstillingsarbeidet.

I vurderingen av saken har styret lagt vekt på kapasiteten innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i Helse Førde og Helse Vest RHF, og den samlede rekrutteringssituasjonen for leger ved den psykiatriske klinikken.

I sakspapirene ble det vist til at det over tid har vært utfordrende å rekruttere leger til rusenheten, og at det er bakgrunnen for at man har sett på nedleggelse. 

Sparer 25 millioner kroner

Helse Førde, som flere andre helseforetak, er nødt til å spare penger for å skape «økonomisk bærekraft i foretaket». Administrerende direktør har vurdert tiltak innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Helse Førde gikk inn i 2024 med 80 millioner kroner i minus. Totalt har helseforetaket en økonomisk utfordring på 130 millioner kroner, kan man lese i budsjettsaken fra desember 2023.

Det er budsjettert med en innsparing på 25 millioner kroner ved nedleggelse av Tronvik rusenhet.

Starter omstillingsarbeidet

Administrerende direktør bes om å gjennomføre kompenserende tiltak i samsvar med saksutredningen for å kunne ivareta behandlingsansvaret for pasientene og sikre tilstrekkelig kapasitet innen TSB.

Helse Førde skal nå gjennomføre en omstilling med mål om at fast ansatte ikke skal miste jobben som følge av tiltaket. Det skal skje gjennom naturlig avgang og omplassering av fast ansatte. I omstillingsarbeidet må fokus være på arbeidsmiljø, samt helse, miljø og sikkerhet for ansatte og pasienter, står det i vedtaket.

Nå ber styret direktøren om å etablere dialog med Høyanger kommune og eventuelt andre interessenter om eiendommen Tronvik.

Powered by Labrador CMS