DRAP PÅ HELSEPERSONELL: Ingen nyere militær konflikt har hatt tilsvarende drapstall på helsepersonell, skriver innsenderne i et åpent brev til Legeforeningens president.
DRAP PÅ HELSEPERSONELL: Ingen nyere militær konflikt har hatt tilsvarende drapstall på helsepersonell, skriver innsenderne i et åpent brev til Legeforeningens president.

Legeforeningen må konfrontere regjeringen om Gaza

Åpent brev til Anne-Karin Rime, president i Legeforeningen.

Publisert

Som menneske er det opprivende å se de fullstendig overveldende lidelsene sivilbefolkningen i Gaza påføres. Som helsepersonell og lege ser vi med vantro og fortvilelse på de systematiske israelske angrepene mot helsepersonell, helseinstitusjoner og pasienter. Det har vært 121 døgn med kontinuerlige angrep, hovedsakelig mot sivile og sivil infrastruktur både i Gaza og på Vestbredden. Ingen sykehus er skånet. Tjuetre sykehus er nedstengt som følge av militære angrep og/eller blokade med mangel på strøm, vann, mat og medisinske forsyninger. Bare 13 av 36 sykehus i Gaza er delvis i drift med ekstreme utfordringer. Røde halvmånes ambulansestasjoner er omringet av Israelske styrker; og deres ambulanser kommer ikke fram til området hvor det ligger flere døende og hardt skadde. 

Vi som helsepersonell har en særlig plikt til å stå opp mot den grove og udiskutable uretten som nå utspiller seg.

Ingen nyere militær konflikt har hatt tilsvarende drapstall på helsepersonell, snart 400 drepte og rundt 100 tatt til fange. Ingen nyere konflikter har hatt større andel sivile tap. De israelske angrepene mot Gaza viser total mangel på respekt for internasjonal lov, som forbyr angrep mot helsepersonell og helseinstitusjoner. 

Volden må stanse nå

Vi mener at vi som helsepersonell har en særlig plikt til å stå opp mot den grove og udiskutable uretten som nå utspiller seg. Volden må stanse nå, drapene må stanse nå.

Den norske legeforening må gjøre mye mer og være mye tydeligere for våre kollegaer i Gaza. Om vi ikke hever stemmen mot krigsforbrytelser som nå utføres av Israel, hvem blir de neste? Vi? Nå er våre palestinske kollegaer og deres arbeidsplasser regelrette militære mål, de jobber under umenneskelig press og med en ekstrem mangel på medisiner og nødvendig medisinsk og kirurgisk utstyr – men først og fremst vann, strøm, mat, kommunikasjon og trygghet. Vi kan forstå at Legeforeningen tradisjonelt er varsom med å ytre seg for politisk. Alle pasienter skal føle seg trygge i møte med oss. Men vi kan og skal ikke forholde oss ‘nøytrale’ til at et helt folk fratas mulighet til helsehjelp, og at jobben som helsepersonell er med livet som innsats. Vi kan ikke være stilltiende vitner til dette lenger. Som forening har vi makt til å påvirke både nasjonalt og internasjonalt. Det er ikke lenger nok å stå en gruppe leger på hvert nes med plakater. Det er ikke lenger nok med kronikker. Vi må som forening bruke makta vi besitter. Vi ønsker at Legeforeningen konfronterer regjeringen direkte og krever handling. Nå!

Lise Hansen Skåren

Hallvard Furholt Moen 

Oda Husebekk-Wiik 

Kristine Kilaas 

Ida Tveter

Carl Munck

Emilie Bernardshaw

Ingen oppgitte interessekonflikter 

Powered by Labrador CMS