FÅR STØTTE: OUS-forsker Gregor Gilfillan har fått støtte fra Kreftforeningen og håper å gjøre banebrytende funn ved hjelp av denne maskinen.
FÅR STØTTE: OUS-forsker Gregor Gilfillan har fått støtte fra Kreftforeningen og håper å gjøre banebrytende funn ved hjelp av denne maskinen.

Millioner til pionerprosjekter innen kreftforskning

Kreftforeningen deler årlig ut forskningsmidler til dristige prosjekter, som har stor risiko for å mislykkes, men som kan gi enorm gevinst om de lykkes. Fire forskere får støtte i år. 

Publisert

Kreftforeningens pionerprosjekter ble utlyst for første gang i 2021. I år kom det inn totalt 50 søknader, som ble vurdert av en komité med internasjonale eksperter. Fire forskere nådde opp, melder foreningen på egne nettsider

Skotske Gilfillan er forsker i avdeling for medisinsk genetikk ved Oslo universitetssykehus, og jobber med å kartlegge arvelig kreft. Han har fått tildelt midler til et prosjekt der målet er å påvise arvelig kreft der det hittil har vært umulig. 

Det håper Gilfillan og forskerkollegene ved OUS at den nyinnkjøpte maskinen med navnet Saphyr, skal hjelpe dem med. 

–­ Med midlene fra Kreftforeningen får vi sett hva denne egentlig duger til, sier han i meldingen, med henvisning til maskinen som av utseende ligner en kopimaskin, men som har analysekapasitet så det holder. 

I et pilotprosjekt som involverte to familier med høy forekomst av kreft, men normale blodprøver, kunne maskinen avdekke en spesifikk genfeil i begge familiene. Dermed kunne slektningene deres også teste seg for å se om de er i risikosonen. 

I pionerprosjektet skal Gilfillan teste ytterligere 30 familier der det er veldig høy sannsynlighet for at det finnes en genfeil, men der det har vært umulig å påvise den så langt.

Forskeren håper de klarer å hjelpe flere familier, selv om han tror det er usannsynlig at de påviser genfeil hos alle 30. Samtidig vil prosjektet gi mer kunnskap, påpeker han. 

DNA-sirkler

En annen av forskerne som får millionstøtte til et pionerprosjekt, er Marina Vietri, som er forsker ved OUS Rikshospitalet. 

Vietris karriere skjøt fart da doktoravhandlingen hennes ble publisert i anerkjente Nature og hedret med Hans Majestets Kongens gullmedalje. 

I prosjektet som nå får støtte, skal hun studere små sirkler av DNA, kalt double minutes, som assosieres med aggressive kreftformer med lav overlevelse. I meldingen viser hun til at double minutes er i vinden innen internasjonal kreftforskning, og at Den britiske kreftforeningen har definert dem som en av vår tids aller største utfordringer.

De internasjonale ekspertene som intervjuet søkerne, mente at forskningen hennes vil kunne ha stor betydning for utviklingen av ny kreftbehandling.

Mens de fleste ser på hva strukturene gjør inni cellekjernen, skal Vietris prosjekt se på hva de gjør utenfor cellekjernen. 

– Hypotesen er at de er mindre til skade der. Derfor vil vi gjerne bidra til at flest mulig av dem kommer seg dit, sier hun. 

Oleksii Nikolaienko ved Universitetet i Bergen har fått støtte til å undersøke en mekanisme for inaktivering av gener som nylig er påvist å ha en viktig rolle innenfor utvikling av bryst- og eggstokkreft.

Mens Robert Lyle ved Oslo universitetssykehus har fått støtte til å undersøke helsefølgene av at stadig flere barn unnfanges ved assistert befruktning.

Powered by Labrador CMS