INNOVASJON: Norge har de siste 20 årene bidratt ved å registrere 427 internasjonale patentfamilier (IPF). Illustrasjon: Getty Images
INNOVASJON: Norge har de siste 20 årene bidratt ved å registrere 427 internasjonale patentfamilier (IPF). Illustrasjon: Getty Images

Studie: Norge på 23. plass i verden innen kreftinnovasjon

Det europeiske patentkontoret (EPO) har sett på utviklingen innen innovasjon på kreftfeltet i perioden 2015–2021.  

Publisert

Studien «Patents and innovation against cancer», fra det europeiske patentkontoret EPO, viser at innovasjon i kampen mot kreft har økt med 70 prosent mellom 2015 og 2021, målt ved antall internasjonale patentfamilier (IPF-er). 

En patentfamilie er definert som en samling søknader og patenter som gjelder den samme oppfinnelsen verden over.

Den nye studien har som mål å gi innsikt i patentering av kreftteknologier verden over. Den beskriver hvor og hva de siste fremskrittene har vært. Rapporten slår fast at over 140.000 oppfinnelser på kreftfeltet har blitt offentliggjort i patentdokumenter de siste 50 årene.

«Økningen i kreftinnovasjon er hovedsakelig drevet av ny teknologi – fra immunterapi og genterapi til digitale teknologier som kunstig intelligens – som åpner for lovende nye veier for diagnose og behandling. Den stammer også i stor grad fra grunnforskning, hvor universiteter og offentlige forskningsorganisasjoner alene står for nesten en tredjedel av  patenteringsaktivitetene», heter det i rapporten. 

Norge på 23. plass i verden

Ifølge EPO-rapporten er det USA som leder an innen kreftrelatert innovasjon på verdensbasis. Nesten 50 prosent av alle IPF-er fra 2002 til 2021 er tilskrevet amerikanske søkere. 

EU kommer på andreplass med en andel på 18 prosent, fulgt av Japan med 9 prosent. Også Kina har gjort betydelige fremskritt på feltet den senere tiden, ifølge pressemeldingen. 

Norge har bidratt til denne utviklingen de siste 20 årene ved å registrere 427 internasjonale patentfamilier (IPF) fra norske selskaper og forskningsanlegg. 

Norge havner på 13. plass blant de europeiske landene og 23. plass globalt, ifølge en pressemelding fra Patentstyret.

Innovasjon innen kreft-teknologi 1971-2021.
Innovasjon innen kreft-teknologi 1971-2021.

Lanserer ny plattform

I forbindelse med rapporten lanserer EPO en ny gratis nettplattform «Technologies combatting cancer», som er utviklet av EPO-eksperter, i samarbeid med ti nasjonale patentkontorer i Europa.

Verktøyet presenterer over 130 datasett fordelt på fire temaer: forebygging og tidlig oppdagelse, diagnose, terapier, og velvære og ettervern.

Plattformen inkluderer de 140.000 oppfinnelsene som studien baserer seg på, og mange flere, ifølge meldingen.

Powered by Labrador CMS