NY RAPPORT: Folkehelseinstituttets (FHI) årsrapport «Overvåkning av infeksjonssykdommer som smitter fra mat, vann og dyr, inkludert vektorbårne sykdommer» for 2023 ble offentliggjort onsdag.

FHI-rapport: Flere tilfeller av E.coli i fjor

De fleste infeksjonssykdommer som smitter fra mat, vann og dyr er tilbake på nivået de hadde før pandemien, men enkelte sykdommer øker, ifølge ny FHI-rapport.

Publisert

Folkehelseinstituttets (FHI) årsrapport «Overvåkning av infeksjonssykdommer som smitter fra mat, vann og dyr, inkludert vektorbårne sykdommer» for 2023 ble offentliggjort onsdag.

I rapporten kommer det fram at de fleste infeksjonssykdommer som smitter fra mat, vann og dyr har kommet tilbake på nivået de hadde før koronapandemien. Samtidig viser enkelte av infeksjonssykdommene en økende trend i Norge.

E.coli-smittede øker

Antallet registrerte E.coli-smittede økte i 2023. E. coli er en bakterie som normalt finnes i tarmen hos mennesker og dyr.

De fleste stammene er ufarlige, men noen av E.coli-bakteriene kan forårsake infeksjoner. EHEC er den mest alvorlige, og kan gi fra mild diaré til alvorlig blodig diaré og komplikasjoner som nyresvikt og blodsykdom.

187 pasienter ble innlagt på sykehus med EHEC.

Flere økende sykdommer

Også parasittinfeksjonen cryptosporidiose fortsetter den økende trenden med 539 meldte tilfeller i 2023. Parasitten kan gi diaré, magesmerter og brekninger. I 2014 var det under 100 tilfeller registrert i Norge, mens det 2023 var 539 tilfeller.

Forekomsten av listeriose økte også. I 2023 ble det meldt om 39 tilfeller av listeriose, som er en liten økning fra tidligere år.

Campylobacteriose er år den infeksjonssykdommen er registrert med flest sykdomstilfeller fra mat, drikke og dyr, med 3.034, ifølge rapporten fra FHI.

118 utbrudd av norovirus i 2023

I 2023 ble det varslet 528 utbrudd av smittsomme sykdommer. Av disse var 118 av varslene om norovirus, opplyser FHI i årsrapport for smittsomme sykdommer for 2023.

Fra helseinstitusjoner var det flest varsler om utbrudd av koronavirus, med 307 utbrudd, etterfulgt av norovirus, med 118 utbrudd. Det var 7 varslede utbrudd av influensa i 2023.

Antall varsler om norovirus fra helseinstitusjoner var på et noe høyere nivå enn før pandemien etter å ha ligget på et lavere nivå i 2021 og 2022 (25 og 80 utbrudd).

Det kommer fram i Folkehelseinstituttets (FHI) årsrapport om smittsomme sykdommer, som gir en oversikt over utbrudd som har blitt varslet til FHI fra 1. januar til 31. desember i 2023

Av de 528 varslede utbruddene var hele 59 prosent om koronavirus (SARS-CoV-2). Dette er likevel mindre enn i 2022 og 2021, da henholdsvis 86 og 93 prosent av varslene var om koronavirus.

Av alle varslede utbrudd i 2023 var 91 prosent varslet fra helseinstitusjoner, mens det for kun 5 prosent av varslene var mistanke om smitte fra næringsmidler. De resterende 4 prosentene var varsel om andre utbrudd.

Antall syke registrert i hvert utbrudd varierte fra 2 til 140 personer, og totalt ble det rapportert 5.500 sykdomstilfeller i 2023.

Det er fortsatt en stor underrapportering av utbrudd, opplyser FHI.

Powered by Labrador CMS