SAKSBEHANDLINGSTIDEN REDUSERT: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier redusert tid for saksbehandling er et viktig virkemiddel for å øke bruken og nytten av helsedata.

Saksbehandlingstiden for utlevering av helsedata redusert

Utlevering av data fra helseregistrene går raskere, viser nye tall fra Folkehelseinstituttet.

Publisert Sist oppdatert

Tall fra Folkehelseinstituttet (FHI) viser at antall ubehandlede saker er betraktelig lavere enn det det var bare ett år siden, skriver regjeringen i en pressemelding.

Blant annet leverer Kreftregisteret i all hovedsak ut data i samsvar med fristene i helseregisterloven på mellom 30 og 60 dager. Det samme gjelder utlevering av data fra smittevernregistrene.

Norsk pasientregister og Kommunalt pasient- og brukerregister har fortsatt utfordringer, men trenden er positiv, står det i meldingen.

– Redusert tid for saksbehandling er et viktig virkemiddel for å øke bruken og nytten av helsedata. Det har over tid vært en utfordring at de lovfestede fristene ikke har blitt holdt, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Særlig har det vært en nedgang saksbehandlingstiden ved Legemiddelregisteret, men også i medisinsk fødselsregister, dødsårsaksregisteret, hjerte og karregisteret, og abortregisteret.

FHI har fått i oppdrag å få ned saksbehandlingstiden og rapportere til departementet en gang i kvartalet.

Powered by Labrador CMS