USIKKER: Renate Larsen, styreleder i Helse Nord RHF, samt de resterende eierutnevnte styremedlemmene i Helse Nord RHF, kan bli byttet ut av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i januar.
USIKKER: Renate Larsen, styreleder i Helse Nord RHF, samt de resterende eierutnevnte styremedlemmene i Helse Nord RHF, kan bli byttet ut av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i januar.

Hele styret i Helse Nord RHF kan bli byttet ut

Det nåværende styret i Helse Nord har straks sittet ut perioden de er utnevnt for. Styret, minus ansattrepresentantene, kan bli byttet ut før endelig behandling av strukturen for spesialisthelsetjenesten i nord. 

Publisert Sist oppdatert

Som eier av de regionale helseforetakene er det helse- og omsorgsdepartementet (HOD) som utpeker styremedlemmer, styreleder og nestleder, bortsett fra ansattrepresentantene. I Helse Nord er ti av styremedlemmene eieroppnevnt, mens de resterende tre er valgt av de ansatte. 

Det sittende styret ble utpekt i et foretaksmøte 7. januar 2022. Styret sitter i to år, og dermed skal et nytt styre utpekes av Ingvild Kjerkol i januar 2024. Hvem som vil få plass i det nye styret er uavklart. Det er dermed også uavklart om det blir det sittende styret, eller et nytt, som skal behandle den omstridte planen for funksjons- og oppgavedeling i fremtidens Helse Nord RHF. Denne skal behandles på et styremøte i slutten av april, etter å ha vært ute på høring. 

HOD ønsker per nå ikke å oppgi dato for foretaksmøtet der nytt styre skal utpekes, opplyser Avisa Nordland, som omtalte saken først: 

– Nye styrer vil bli oppnevnt før krav for 2024 blir gitt, samme dag som statsråden holder sin sykehustale. Sykehustalen holdes i Bergen 16. januar, sier statssekretær Karl Kristian Bekeng i Helse- og omsorgsdepartementet til AN.

Departementet svarer ikke AN på spørsmålet om det kan bli aktuelt å forlenge perioden til det sittende styret.

Har sittet i over 20 år

Dette er dagens styre i Helse Nord RHF: 

Renate Larsen, styreleder

Rune Gjertin Rafaelsen, nestleder

Kari Jørgensen, styremedlem

Svenn Are Jenssen, styremedlem

Jan-Oddvar Sørnes, styremedlem

Henrik Olsen, styremedlem

Anne Husebekk, styremedlem

Sissel Alterskjær, for Norsk Sykepleierforbund, konserntillitsvalgt

Kari Marie Baadstrand Sandnes, for Fagforbundet, konserntillitsvalgt

Martin Alexander Øien Jenssen, for Psykologforeningen

Vil ikke kommentere

Heller ikke styreleder Renate Larsen ønsker å uttale seg om hun vil bli sittende som styreleder, til AN. Larsen har sittet som styreleder siden 2018, men kan altså forsvinne ut av styret før Helse Nord RHF gjør sitt endelige vedtak om fremtidig struktur for spesialisthelsetjenesten i nord. 

Styret skal for øvrig behandle forslag til ny struktur som skal sendes ut på høring neste tirsdag, den 9. januar.  

Flere av medlemmene i styret har sittet i mange år. Blant annet har Kari Marie Baadstrand Sandnes, for Fagforbundet, sittet i styret siden 2002. Sandnes er utdannet helsefagarbeider. 

Sissel Alterskjær kom inn i styret i 2009. Hun er utdannet sykepleier, men har også en master i helseledelse, arbeidsrett, strategisk kompetanseplanlegging samt tillitsvalgtopplæring fra egen organisasjon.

Det tredje styremedlemmet som representerer de ansatte i Helse Nord, er Martin Alexander Øien Jenssen. Han kom inn i styret i juni 2022. 

Også flere av de eieroppnevnte representantene har sittet i styret i flere perioder. Blant annet Kari Jørgensen, som ble oppnevnt som styremedlem i 2009, og Svein Are Jenssen som har sittet i styret siden februar 2015.

Styret i Helse Nord RHF mottok til sammen cirka 1,7 millioner i styrehonorar i 2022. Honoraret for styremedlemmene var da på krone 149.000 per år, mens styreleder Larsen og nestleder mottok henholdsvis 306.000 og 204.800 kroner.  

Powered by Labrador CMS