KOMPETANSE: Digitalisering og e-helse er uten tvil viktige verktøy i en helsesektor hvor vi trenger effektivisering og modernisering, men vi må også sørge for å ha nødvendig kompetanse tilgjengelig i form av personale som kan oppdage at noe er galt, skriver Birgitte Lloyd i Farmaceutene.

Hvem skal vi stole på når teknologien svikter?

Det er på tide at farmasøyters ekspertise også brukes i enda større grad på institusjon, der legemidler håndteres og utleveres.

Publisert Sist oppdatert

Sent torsdag 13.juni, sendes det ut et varsel fra Helsedirektoratet ved Helsedirektør Bjørn Guldvåg. Det er fare for feil legemiddeldosering i de digitale systemene på norske institusjoner og sykehus. Overskriften i VGs varsel lyder: Helsedirektoratet: Kritisk feil i dosering av legemidler oppdaget. Videre står det at Helsedirektoratet er bekymret for at feilen kan resultere i feilmedisinering som kan bli alvorlig. 

Jeg klikker meg selvsagt raskt inn i varselet, og leser nyheten med bekymring. Dette er jo en farmasøyts absolutte mareritt når det kommer til våre kjerneverdier: riktig legemiddel, riktig dosering. Det står videre at Helsedirektoratet TROR at det ikke skal være problemer med legemidler du håndterer selv, men derimot at det kan være feil dosering på det du har fått fra sykehuset.

Sårbart system

Dette er et selvsagt alvorlig, og viser også hvor sårbart systemet er for legemiddelhåndtering på norske sykehus og institusjoner. Guldvåg sier videre at sammen med legemidlene du får på apotek «får du skrevet en liten forklaring på hvordan du bruker medisinen». Apotek er altså et trygt sted å hente medisinen sin. I tillegg til dette, er det selvsagt på sin plass å minne om at denne «lille skrevne forklaringen» er kontrollert og kvalitetssikret av farmasøyt. Manuelt. Det vil si, at om det skulle snike seg inn en overføringsfeil i de digitale systemene mellom forskriver, reseptformidler og apoteksystem, er det en apotekfarmasøyt som bruker sin kompetanse til å rette opp i feilen. Hvor viktig er ikke det? Hvor viktig er det ikke å ha et kontrollsystem som alltid fungerer? Digitalisering og e-helse er uten tvil viktige verktøy i en helsesektor hvor vi trenger effektivisering og modernisering, men vi må også sørge for å ha nødvendig kompetanse tilgjengelig i form av personale som kan oppdage at noe er galt.

Nå er det på tide at farmasøyters ekspertise også brukes i enda større grad på institusjon, der legemidler håndteres og utleveres. På denne måten kan vi unngå utrygghet hos pasienter og pårørende og forebygge enda flere mulige pasientskader på grunn av feil legemiddelbruk. Det norske helsevesenet har mer enn nok utfordringer på dette området allerede, og nå må vi bruke hode og hender riktig.

Jeg oppfordrer for øvrig alle som blir utrygge av slike pressemeldinger til å ta en tur til apoteket, og sikre seg at den farmasøytkontrollerte etiketten på medisinen er riktig. Så blir man trygg, og får en kvalifisert vurdering av legemiddelbruken sin. Norges Farmaceutiske Forening ønsker den samme tryggheten og kvaliteten for alle, uansett om man befinner seg i et apotek, eller på en institusjon. Vi jobber for riktig legemiddelbruk for alle og overalt

Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS