BEVARING: Oslo pasientforening ønsker bevaring av Ullevål, som akutt-, spesial- og lokalsykehus, med sine mange uerstattelige fagmiljøer og sin tilgjengelighet, skriver kronikkforfatterne. Foto: Lise Åserud / NTB

En bedrevitende og skarp pekefinger fra Sentralt brukerutvalg

Hogrenning og Miljeteig belærer oss om nødvendigheten av modernisering og omstillinger, som vi selvsagt også ser nødvendigheten av. Men vi, og mange med oss, mener å ha belegg for helt andre, og mer bærekraftige løsninger enn de to skribentene.

Publisert

Kommentar til Erna Hogrenning og Per Miljeteig, h.h.v. leder og nestleder i Sentralt brukerutvalg (SBU) ved OUS, og deres innlegg på vegne av utvalget, i Dagens Medisin 17. april:

Vi kan ikke kaste bort tiden på unødvendige omkamper

De pågående endringene ved OUS er nødvendige for å få et sykehus tilpasset vår tid.

Kan vi stole på at Sentralt brukerutvalg ved OUS representerer brukernes interesser?

Det er med bekymring vi leser Erna Hogrenning og Per Miljeteigs formanende innlegg i DM 17. april: Vi kan ikke kaste bort tiden på unødvendige omkamper. De to er henholdsvis leder og nestleder av Sentralt brukerutvalg (SBU) ved Oslo Universitetssykehus, hvis mandat er å tale sykehusbrukernes, altså pasientenes sak. I innlegget retter de en bedrevitende og skarp pekefinger mot alle oss som aksjonerer, protesterer og advarer, på pasientene og ansattes vegne, mot de foreliggende planene for Nye OUS. Og mot helsefortaksmodellen og konsekvensene av en helsepolitikk vi hevder ikke fremmer «god pasientbehandling, forskning og utdanning», som angivelig er SBUs mål. «Alle oss» omfatter et stort antall velinformerte aksjonister (mange pasienter og pårørende), organisasjoner, politikere, grupper av tillitsvalgte - og ikke minst kompetente og fremstående fagfolk.

Prestisjeprosjekt

I årevis har advarsler og vel begrunnede innspill og protester mot prestisjeprosjektet Nye OUS blitt fremmet; Internt via tjenestevei, og i full offentlighet gjennom utallige kronikker og debattinnlegg, folkemøter, appeller og demonstrasjoner. Saklighet, kunnskap, erfaring og fornuft har tilsynelatende blitt møtt med lukkede øyne og ører, og en kald teflonskulder fra ansvarlige helsebyråkrater og politikere/helseministres side. Kan vi, ut fra brukerutvalgets innlegg, stole på at medlemmene virkelig representerer og taler brukernes interesser? Vi mener dette er et berettiget spørsmål, og vi er bekymret. I vår lesning fremstår Hogrenning og Miljeteig som lite troverdige representanter for dagens og fremtidens pasienter. I våre øyne oppfyller utvalget dermed ikke sitt viktige mandat.

Vi heier på nødvendige endringer og omstillinger

Hogrenning og Miljeteig belærer oss om nødvendigheten av modernisering og omstillinger, som vi selvsagt også ser nødvendigheten av. Men vi, og mange med oss, mener å ha belegg for helt andre, og mer bærekraftige løsninger enn de to skribentene. Vi undrer oss ellers over at de ikke uttrykker én eneste motforestilling eller negativ konsekvens av «monsterplanene», men ønsker «å kjøre på», koste hva det koste vil. De nevner ikke at det over tid har kommet frem utallige sider ved de foreliggende planene, som vil gi uheldige og ugjenkallelige konsekvenser og dysfunksjonelle løsninger. Vi er mange som frykter at eksisterende planer verken vil gi oss sykehus og sykehustjenester tilpasset «vår tid» eller en ny tid, som overordnet hensyntar demografi, reelle behov, økonomi og miljø.

Den optimale løsningen for Nye OUS

Vi i Oslo pasientforening vil gjerne bidra til at OUS skal oppfylle sitt samfunnsoppdrag nå og i fremtiden. Men i likhet med fagmiljøer og en rekke aksjonsgrupper maner vi til å snu i tide. Gjennom år har det blitt mer og mer tydelig at behov, funksjonalitet, miljø- og trafikkforhold, smittevern, kostnader og alternative løsninger i alt for liten grad er utredet. Og lokale, regionale og nasjonale konsekvenser og sammenhenger hensyntatt. Vi mener i korte trekk at Nye OUS (inkl. Radiumhospitalet) bør se slik ut:

· Nytt, funksjonelt lokalsykehus på Aker for hele Groruddalen, uten «tårn»! Et hasteprosjekt, bla for å avlaste A-hus.

· Bevaring av Ullevål, som akutt-, spesial- og lokalsykehus, med sine mange uerstattelige fagmiljøer og sin tilgjengelighet, bl.a. med tre veier inn! Modernisering og utbygging kan med mange fordeler skje over tid.

· Bevaring av Rikshospitalet, som landets fremste spesialsykehus! I sin tid prisbelønt for sin arkitektur og funksjonelle løsninger, nå i ferd med å bli rasert. Én vei inn. Allerede trafikkkaos til og fra. Dysfunksjonell tilgang til «midlertidig» hovedinngang.

· Bevaring av Gaustad som spesialsykehus for psykiatri, med skjøre pasienter som trenger ro i grønne omgivelser!

· Nei til sentralisering av psykiatrien på Aker, med Sinsenkrysset som nærmeste nabo!

· Nei til «funksjonærenes inntog» og overtakelse av Gaustad sykehus!

· Nei til engelske tilstander!

Ukentlige ytringer og protester

Ukentlig kan vi lese innlegg og ytringer som argumenterer mot gigantprosjektet Nye Oslo universitetssykehus. Vi skulle ønske at viktige nei-stemmer i større grad når alle de retter sitt budskap mot, som SBU!

· Syv overleger v/OUS, Aftenposten 22. april 2024: «Sykehusenes nye klær. Liv og helse er underordnet når strukturelle endringer tvinges gjennom, koste hva det koste vil»

· Aftenposten 30. april 2024: «Kaos ved ny inngang til Rikshospitalet»

· Dagens medisin 8. mai 2024: «Redd Ullevål får medhold i Høyesteretts ankeutvalg: Kan dra Staten for retten»

Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS