BEST PÅ INNOVASJON: St. Olavs hospital kommer ut på topp i innovasjonsskår i en ny undersøkelse gjennomført av selskapet Induct på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet.
BEST PÅ INNOVASJON: St. Olavs hospital kommer ut på topp i innovasjonsskår i en ny undersøkelse gjennomført av selskapet Induct på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet.

St. Olavs hospital er best i landet på innovasjon

St. Olavs hospital har høyest innovasjonsskår av alle landets sykehus i en ny undersøkelse. Sykehuset ligger også på 41. plass i verden over «Worlds Best Smart Hospitals», nest høyest av alle norske sykehus, kun slått av Oslo universitetssykehus.

Publisert Sist oppdatert

– Det er noe vi skal være skikkelig stolte av, dette er resultatet av flere års systematisk satsing på innovasjon, sier sykehusdirektør Grethe Aasved til sykehusets nettsider.

St. Olavs hospital kommer ut på topp i innovasjonsskår i en ny undersøkelse gjennomført av selskapet Induct på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet. Sykehuset er også nummer 41. i den internasjonale kåringen «Worlds Best Smart Hospitals», nest høyest av alle norske sykehus. Oslo universitetssykehus ligger på plass nummer 40.

Fire satsingsområder

Det er innovasjonsprogrammet som bidrar til sykehusets topplassering. På St. Olavs hjemmeside kan man lese at sykehuset endret sin tilnærming til forbedring i 2019. Den nye tilnærmingen var fra et innovativt perspektiv og tankegang, basert på at den viktigste innovasjonskraften er hos de ansatte og dem som jobber pasientnært. Programmet fikk det nye navnet «Innovasjonsprogrammet».

– Det oppleves veldig naturlig at vi kaller det for Innovasjonsprogrammet. Alle de fire satsningsområdene forutsetter høy grad av innovasjonskultur gjennom hele organisasjonen, og innovasjon er helt avgjørende for at vi skal kunne møte utfordringene i helsetjenesten i fremtiden, sier Aasved, som mener at det har vært avgjørende for et vellykket program at ideene og prosjektene er basert på innspill fra hele organisasjonen.

Innovasjonsprogrammet består av fire satsingsområder: tjenesteinnovasjon, digitalisering, kompetansesammensetning og rekruttering. Prosjektene under hvert satsingsområde er satt opp med egne resultatmål (KPI) der kostnadseffektivitet inngår som et som er med i alle prosjektene. KPI-ene måler effekt og resultat av tiltakene som settes inn.

Ansatte er driverne av innovasjonen

Sykehusdirektøren mener at bakgrunnen for at St. Olavs lykkes med å satse på innovasjon er at det er de ansatte selv som er driverne. Prosjektene drives fra klinikkene, og springer ofte ut fra ideer fra helsepersonell som er de som er tettest på sykehusdriften.

– Tjenesteinnovasjon handler om å støtte opp om det forbedringsarbeidet som hele tiden foregår ute i klinikkene. Dette har hatt stort fokus de siste årene, og noe vi føler at vi har lyktes godt med, uttaler Ole Christian Mjølstad, leder for tjenesteinnovasjonsprosjektet i Innovasjonsprogrammet.

Powered by Labrador CMS