UTÅLMODIG: – Jeg deler utålmodigheten med fagfolk og næringen, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap). Her avbildet ved nye Helsedirektoratets første allmøte i januar.
UTÅLMODIG: – Jeg deler utålmodigheten med fagfolk og næringen, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap). Her avbildet ved nye Helsedirektoratets første allmøte i januar.

Kjerkol om Helseteknologiordningen: – Vi ser også antallet søknader og sum mot det som er i potten

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier hun vil jobbe for å fylle på tildelingspotten i Helseteknologiordningen.

Publisert

Helseteknologiordningen har fått god respons og mange søknader. KS og Nasjonalforeningen for folkehelsen uttalte nylig til Dagens Medisin at gapet mellom summen på søknader og hva som er i potten viser at ordningen er underfinansiert. Kjerkol sier hun vil jobbe for å øke tildelingspotten.

– Det er første gang vi lyser ut ordningen, vi ser også antallet søknader og sum mot det som er i potten. Jeg vil jobbe for å fylle på potten. I søknadene er det konkrete tiltak som vil bedre ressursbruken i kommunene og gjøre arbeidshverdagen lettere for fagfolkene. Men jeg kan ikke si stort om fremtidige budsjett.

Hun sier at ved etablering av Helseteknologiordningen avlaster regjeringen risikoen til spesielt kommunene med tanke på å ta i bruk helseteknologi. I år er det digital samhandling det er ekstra fokus på, hvordan tjenesten skal fungere sammen på tvers av nivåene.

– Vi har satt av 1,25 milliard kroner, penger som helt konkret skal gå til forbedret og tettere samhandling i sektoren. Jeg deler utålmodigheten med fagfolk og næringen.

Har lagt om e-helsepolitikken

I desember ble en e-helserapport forfattet av det svenske advokatfirmaet Cirio publisert. Den pekte på at man i Norge ikke lykkes godt nok med å realisere potensielle gevinster innenfor e-helsefeltet. Rapportforfatterne finner også at tjenesten ikke har tilstrekkelig økonomi for investeringer.

På spørsmål om hva hun og regjeringen vil gjøre for å realisere gevinstene på feltet sier Kjerkol at regjeringen har lagt om hele e-helsepolitikken.

– Det har vært noe digitalisering som har skapt merarbeid, frustrasjon, avmakt og en mindre effektiv tjeneste. Nå har vi gått vekk fra store komplekse systemer med tilhørende stor risiko som skal gjøre alt. Vi vil prøve ut og raskt skalere opp det som fungerer. Nå har vi også samlet Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet, det skal bidra til en enda bedre prioritering.

Powered by Labrador CMS