MERKOSTNADER: Administrerende direktør i Hemit, Trond Utne, sier Hemit HF har hatt merkostnader fordi systemet IBM skulle levere fremdeles ikke er i drift.
MERKOSTNADER: Administrerende direktør i Hemit, Trond Utne, sier Hemit HF har hatt merkostnader fordi systemet IBM skulle levere fremdeles ikke er i drift.

Hemit saksøker amerikansk IT-gigant

Hemit HF går til sak mot IBM og krever 11,4 millioner kroner.

Publisert

Kravet gjelder kritiske mangler etter oppstart av ny løsning for sikker pålogging og signering i sykehusene i 2021, og er erstatning for merkostnader som følge av kritiske mangler.

– IKT-systemene på sykehus må virke hele tiden. Leger og sykepleiere kan ikke risikere at livsviktig behandling må vente fordi systemet ikke fungerer når man trenger det. Derfor stilles det svært høye krav til tilgjengelighet for kritiske systemer i sykehus, sier administrerende direktør i Hemit, Trond Utne i en pressemelding.

Hemit HF er Helse Midt-Norges IT-selskap og ble opprettet i 2021. Helseforetaket eies av Helse Midt-Norge RHF. Helseforetaket har ansvar for drift og forvaltning av felles IKT-systemer for alle sykehusene i regionen.

Avtalen det gjelder er en kontrakt fra 2019 mellom IBM og Helse Midt-Norge RHF, om at IBM skal levere system for pålogging og signering. Systemet er ennå ikke satt i drift.

Trond Utne sier til Adresseavisen at systemet er med smartkort for autentisering, som BankID.

– Da det skulle settes ut i drift, først ved St. Olav, skulle mer enn 20 000 ansatte få nye kort. Vi måtte finne en alternativ løsning, siden systemet ikke klarte å håndtere trykket med å utstede så mange kort. Den alternative løsningen ble å oppgradere det gamle systemet med smartkort til samme sikkerhetsnivå, sier Utne.

Han forklarer at det har påført Hemit HF ekstra kostnader.

Medwatch skriver at administrerende direktør i IBM Norge, Hans-Henrik Merckoll, bekrefter at Hemit går til sak mot IBM, men har ingen ytterligere kommentar.

Powered by Labrador CMS