KREVENDE ROLLE: – Å gå inn i rollen som konstituert administrerende direktør i Helseplattformen AS har vært en stor og krevende rolle som har preget det meste av året, sier Trond Utne, tidligere konstituert administrerende direktør for Helseplattformen AS. Utne er nå tilbake som leder for Hemit HF.
KREVENDE ROLLE: – Å gå inn i rollen som konstituert administrerende direktør i Helseplattformen AS har vært en stor og krevende rolle som har preget det meste av året, sier Trond Utne, tidligere konstituert administrerende direktør for Helseplattformen AS. Utne er nå tilbake som leder for Hemit HF.

– Viktig for hele helsetjenesten i Midt-Norge at vi lykkes med Helseplattformen

Trond Utne var konstituert direktør i Helseplattformen fra mars til desember. Selv om han nå er tilbake i sin gamle jobb i Hemit HF, vil han ha mye med Helseplattformen å gjøre også i 2024.

Publisert Sist oppdatert

Dagens Medisin har spurt et knippe helsefolk om deres tanker om året som har gått og deres forventninger til 2024. 

Trond Utne ble i mars spurt om å tre inn som midlertidig leder for Helseplattformen AS da Torbjørg Vanvik gikk av som Helseplattformen-sjef etter det  daværende styreleder Helge Garåsen beskrev som en omforent beskrivelse mellom styret og Vanvik. 

– Å gå inn i rollen som konstituert administrerende direktør i Helseplattformen AS har vært en stor og krevende rolle som har preget det meste av året. Det er lagt ned et stort og systematisk arbeid for å rette alvorlige feil, ivareta utrulling i ti kommuner og samtidig jobbe med styrking av organisasjonen, sier Trond Utne.

– De ansatte legger ned en fantastisk innsats

Som Hemit-sjef i årets første måneder trekker Utne frem Hemits nye strategiske hovedmål, hvor et av dem er å være i front med teknologi og e-helse for en fremtidsrettet helsetjeneste. Han rakk ikke komme langt i arbeidet med å sette den nye strategien ut i live før han ble bedt om å tre inn midlertidig som leder for Helseplattformen AS.

Hemit HF er et eget helseforetak og er Helse Midt-Norges teknologiforetak.

– Hva har vært mest utfordrende i ditt arbeid som leder for Helseplattformen AS? Vil du trekke frem høydepunkter eller bunnpunkter fra året som har gått? 

– Et av høydepunktene har vært å se hvor bra utrullingen har gått i de ti siste kommunene som har tatt i bruk Helseplattformen. Et annet er at vi klarte å få kontroll på arbeidet med feilretting og optimalisering. Og ikke minst å se hvilken fantastisk innsats de mange dyktige og høyt motiverte medarbeiderne i Helseplattformen legger ned til tross for den store motgangen som Helseplattformen har opplevd det siste året. 

Utne sier at det mest utfordrende har vært å se hvor mye ansatte ved flere av klinikkene på St. Olavs strever med å bruke løsningen, i kombinasjon med at det ikke har vært kapasitet til å jobbe nok med forbedring av brukervennligheten.

– Det er også utfordrende at de mange gode historiene om det som går langt bedre enn tidligere drukner i all oppmerksomheten om utfordringene hos St. Olavs hospital, sier Utne.

– Viktig å lykkes med Helseplattformen

– Hvilke forventninger har du til 2024 nå som du skal tilbake i Hemit HF, hvor du fremdeles vil ha mye med Helseplattformen AS og journalsystemet å gjøre, men fra et annet ståsted og perspektiv? 

– Hemit og Helseplattformen har fått en klar bestilling fra statsråden og våre eiere om å utrede samling av IKT-ressursene. Denne prosessen vil ha høy prioritet i 2024. Vi vil løpende se på hvordan Hemit med sin kompetanse og erfaring kan bidra til at vi lykkes med den videre innføringen av Helseplattformen.

Det er utfordrende at de mange gode historiene om det som går langt bedre enn tidligere drukner i all oppmerksomheten om utfordringene hos St. Olavs hospital

I 2024 skal Hemit blant annet jobbe sammen med sykehusene og Helseplattformen AS om å forbedre brukervennligheten i Helseplattformen.

– Det er viktig for hele helsetjenesten i Midt-Norge at vi lykkes med Helseplattformen.

– Samtidig ser jeg frem til å fortsette arbeidet med å realisere den nye strategien til Hemit. Jeg brenner for innovasjon og utvikling. Derfor er jeg opptatt av at Hemit sammen med sykehusene er nysgjerrige på de mange mulighetene som den teknologiske utviklingen åpner for, slik at vi sammen utforsker hvordan vi kan benytte dette til kontinuerlig utvikling og forbedring av helsetjenesten. 

Hemit-sjefen sier mulighetene fremover er mange og spennende.

– Men det vil også utfordringene som vi må håndtere være, sier Utne.

Dagens Medisin og Norsk helseinformatikk (NHI) er organisert under samme administrative ledelse. NHI har inngått en avtale med Helseplattformen om levering av norsk elektronisk legehåndbok (NEL) til alle brukere av Helseplattformen.

Powered by Labrador CMS