NYTT JOURNALSYSTEM: – Undersøkelsen sammenligner Helseplattformen med journalsystemer som var godt kjente for ansatte i 2021, og resultatene må ses i lys av det, sier helse- og velferdsdirektør Wenche Dehli. Foto: DMarkiv/Anne Lise Norheim

NYTT JOURNALSYSTEM: – Undersøkelsen sammenligner Helseplattformen med journalsystemer som var godt kjente for ansatte i 2021, og resultatene må ses i lys av det, sier helse- og velferdsdirektør Wenche Dehli.

Foto: DMarkiv/Anne Lise Norheim

Ansatte i Trondheim kommune opplever Helseplattformen som mindre pålitelig enn gamle systemer

En medarbeiderundersøkelse Trondheim kommune har gjort om journalsystemet Helseplattformen viser en svakere score for brukervennlighet, samhandling og styringsinformasjon enn i 2021 da en lignende undersøkelse ble gjennomført med gamle systemer.

Publisert

Journalsystemet Helseplattformen ble innført i Trondheim kommune i mai 2022. Kommunen har en ambisjon om å oppnå positive gevinster med innføringen i 2025.

I 2021, før innføringen, gjennomførte kommunen en medarbeiderundersøkelse med de tre systemene som da var i bruk i kommunen. Den rapporten danner et «nullpunkt» for fremtidige undersøkelser etter at Helseplattformen ble innført. Undersøkelsen som ble gjennomført i 2023 etter innføring av Helseplattformen målte ansatte og lederes opplevelse av brukervennlighet, samhandling og styringsinformasjon.

Fra tre velkjente systemer til ett ukjent

Resultatene fra 2023-undersøkelsen viser en svakere skår for samtlige områder sammenlignet med 2021-undersøkelsen.

– Vi har gått fra tre velbrukte og kjente løsninger til én ny løsning som er ganske ulik de gamle. Undersøkelsen sammenligner Helseplattformen med journalsystemer som var godt kjente for ansatte i 2021, og resultatene må ses i lys av det, sier helse- og velferdsdirektør Wenche Dehli i Trondheim kommune i en nyhetsmelding.

Det skal gjennomføres en ny undersøkelse om to år.

Dehli uttaler at innføringen av journalsystemet er en stor og omfattende endringsprosess, og at kommunen var først ute med å ta i bruk systemet i 2022. Den innledende opplæringen var preget av feil, mangler i brukerveiledninger, rutiner og funksjonalitet i systemet, noe som har ført til et mer krevende år med Helseplattformen enn det som var forutsatt.

– Ledere og ansatte har vist stor tålmodighet og vilje til å stå i denne overgangen til et helt nytt journalsystem, sier Dehli, som har tro på at forbedringer av systemet og videre opplæring vil ha positiv effekt og bidra til en enklere arbeidshverdag for de ansatte.

Mindre pålitelig system

I undersøkelsen kommer det blant annet frem at 62 prosent mener at de i liten eller svært liten grad synes Helseplattformen er oversiktlig, mot 42 prosent i 2021.

44 prosent mener det i svært liten eller i liten grad er effektivt å dokumentere i journalsystemet, mot 27 prosent i 2021-undersøkelsen.

44 prosent av respondentene svarer at de føler seg utrygg på at de behandler henvisninger riktig i systemene, mot 19 prosent i 2021.

38 prosent av kommunens medarbeidere opplever systemet i liten eller svært liten grad er pålitelig, mot 11 prosent i 2021.

Dagens Medisin og Norsk helseinformatikk (NHI) er organisert under samme administrative ledelse. NHI har inngått en avtale med Helseplattformen om levering av norsk elektronisk legehåndbok (NEL) til alle brukere av Helseplattformen.

Powered by Labrador CMS