SAVNER DOKUMENTASJON: – Den klart største svakheten ved saksfremlegget er det nærmest totale fraværet av dokumentasjon på beregningene av økonomiske konsekvenser, skriver Oslo Economics i en ny rapport.
SAVNER DOKUMENTASJON: – Den klart største svakheten ved saksfremlegget er det nærmest totale fraværet av dokumentasjon på beregningene av økonomiske konsekvenser, skriver Oslo Economics i en ny rapport.

Sylvi Listhaug: – Det er svært alvorlig når man på sviktende grunnlag overkjører Helse Møre og Romsdal

Vedtaket til styret i Helse Midt om å innføre Helseplattformen på sykehusene i Møre og Romsdal, ble gjort på et tynt grunnlag, ifølge Oslo Economics. Partileder Sylvi Listhaug (Frp) mener Helseministeren må gripe inn. 

Publisert Sist oppdatert

Da styret i Helse Midt i desember vedtok å innføre Helseplattformen som planlagt på sykehusene i Møre og Romsdal, kom det i saksframlegget fram at en utsettelse kunne koste 600 millioner – og muligens så mye som én milliard kroner.

Oslo Economics mener nå at vedtaket ble gjort på tynt grunnlag, skriver Sunnmørsposten.

– Den klart største svakheten ved saksfremlegget er det nærmest totale fraværet av dokumentasjon på beregningene av økonomiske konsekvenser, skriver Oslo Economics i en ny rapport.

Rapporten, som ble lagt fram søndag kveld, er skrevet på oppdrag fra Møre og Romsdal legeforening.

– Det er et altfor dårlig beslutningsgrunnlag for en så viktig sak, sier Tom Willy Christiansen, styremedlem i legeforeningen.

Stig Slørdahl, administrerende direktør i Helse Midt-Norge, fikk tilsendt rapporten søndag. Til avisen opplyser Slørdahl at han ikke har lest den.

– Svært alvorlig

Partileder i Frp, Sylvi Listhaug, mener rapporten bekreftet at Helse Midt-Norge RHFs beslutningsgrunnlag for å videre innføring av journalsystemet er mangelfullt og lite grundig.

– Det er svært alvorlig når man på sviktende grunnlag overkjører Helse Møre og Romsdal, som har dokumentert at en innføring i tråd med planen vil utgjøre en alvorlig trussel mot pasientsikkerheten. Helseministeren påtar seg et stort ansvar om hun ikke griper inn, sier  Listhaug i en pressemelding.

I rapporten blir Helse Midt sitt beslutningsgrunnlag med mål om å innføre Helseplattformen til tross for de potensielt store konsekvensene omtalt som «svært lite grundig, og i liten grad dokumentert».

– Et av punktene som fastslås er svært mangelfullt dokumentert er de økonomiske konsekvensene som ser ut til å trumfe pasientsikkerhet for administrerende direktør Slørdahl og Helse Midt. Jeg krever nå svar fra helseministeren om hun mener de økonomiske vurderingene som er gjort holder mål og hva hun tenker om at beslutningsgrunnlaget til et av landets regionale helseforetak blir slaktet på denne måten, sier Listhaug.

BEKYMRET: Partileder i Frp, Sylvi Listhaug, mener rapporten bekreftet at Helse Midt-Norge RHFs beslutningsgrunnlag for å videre innføring av journalsystemet er mangelfullt og lite grundig.  Foto: Stortinget

BEKYMRET: Partileder i Frp, Sylvi Listhaug, mener rapporten bekreftet at Helse Midt-Norge RHFs beslutningsgrunnlag for å videre innføring av journalsystemet er mangelfullt og lite grundig.

Foto: Stortinget

Listhaug uttaler at innføringen kan få store konsekvenser for helsetilbudet i Møre og Romsdal. Da må man ta ansvar og sette på pauseknappen som et minimum.

Helseministeren får spørsmål i spørretimen

– Vi støtter fullt opp om legenes krav om dette. Vi har fremmet forslag i Stortinget om å utsette innføringen av Helseplattformen. Om ikke Kjerkol tar ansvar bør Stortinget gjøre det.

Listhaug vil stille følgende spørsmålet i den ordinære spørretimen på onsdag til Kjerkol:

« I Helse Midt-Norges beslutning om å overkjøre Helse Møre og Romsdal, som av hensyn til pasientsikkerheten ønsket å utsette innføring av Helseplattformen, vektlegges økonomi svært tungt. Helse Midt-Norge hevder en utsettelse vil gi en merkostnad på 600 millioner kroner. Det dokumenteres kun med en setning der man omtaler en estimert «burn rate» på 30 millioner kroner per måned. Mener statsråden de økonomiske vurderingene som er gjort av Helse Midt-Norge, holder mål som beslutningsgrunnlag i en sak som har et svært høyt risikonivå for liv og helse? »

MDG: Kjerkol må gripe inn

Også Arild Hermstad, leder for Miljøpartiet de grønne (MDG), er bekymret. Hermstad synes det er utrolig at helseministeren ikke griper inn.

– Det er utrolig at Kjerkol ikke griper inn og stanser innføring av Helseplattformen i nye områder. Styret i HMN kan ikke tvinge Helse Møre og Romsdal til å innføre et elendig system som allerede setter pasientsikkerheten i Trøndelag i fare, uttaler Hermstad.

Han mener regjeringen burde være bekymret for RHF-ledelsens argumenter for at flere helseforetak må ta i bruk journalsystemet uten et solid beslutningsgrunnlag.

– Vi har vært i kontakt med helsepersonell som frykter katastrofale konsekvenser om plattformen innføres i en helseregion uten ressurser til å håndtere et så ustabilt system. Mange ansatte varsler at de vil slutte. Likevel blir de ikke lyttet til.

Kjerkol ville ikke gripe inn

Rasmus Hansson, også i MDG, stilte et skriftlig spørsmål i Stortinget til helseministeren 9. januar, der han sa at mange tar til orde for å utsette innføringen av plattformen i Helse Møre og Romsdal. Hansson spurte om det er aktuelt for regjeringen å utsette innføringen i Helse Møre og Romsdal, og også om Regjeringen kreve økonomisk erstatning eller tilbakebetaling fra leverandøren av plattformen.

På dette spørsmålet svarte Kjerkol at en utsettelse av innføringen av Helseplattformen i to år vil ha store konsekvenser for spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge. Hun viser også til at styret i Helse Midt-Norge har bedt administrerende direktør iverksette tiltak som skal legge til rette for å opprettholde opprinnelig innføringsplan med mulige tilpasninger, samtidig som pasientsikkerheten ivaretas.

Styret i Helse Midt-Norge har tidelt RHF Helse Møre og Romsdal HF 30 millioner kroner i 2023 og en ramme for ekstra tiltak på inntil 30 millioner kroner i 2024, noe Kjerkol også viser til i svaret sitt. 

Powered by Labrador CMS