KUTT: Stortinget har i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2024 vedtatt at folketrygdens støtte til kiropraktorbehandling skal kuttes vesentlig.
KUTT: Stortinget har i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2024 vedtatt at folketrygdens støtte til kiropraktorbehandling skal kuttes vesentlig.

Her er endringene fra 1. januar 2024: Kutter støtte til kiropraktor med 100 millioner og legger ned klagenemnd

Folkehelseinstituttet overtar funksjoner, klagenemnda for behandling utland legges ned og stønadskutt for kiropraktorer kan gi dyrere behandling i 2024. 

Publisert Sist oppdatert

En rekke endringer i lover og forskrifter trådte i kraft fra 1. januar 2024, og flere av endringene gjelder helsefeltet. 

Fra årsskiftet ble støtten til kiropraktorbehandling redusert. Det innebærer at det kan det bli dyrere å få behandling hos kiropraktor. Stortinget har i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2024 vedtatt at folketrygdens støtte til kiropraktorbehandling skal kuttes med 100 millioner kroner. 

Kiropraktorene fastsetter selv prisen for behandling, og behandlingen inngår ikke i frikortordningen. Stønadskuttet kan derfor føre til at det blir dyrere for pasientene å få behandling hos denne yrkesgruppen.

Klagenemnda for behandling i utlandet legges ned

1. januar 2024 ble Klagenemnda for behandling i utlandet lagt ned. Klagenemnda for behandling i utlandet til Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage) overtar nå ansvaret for hele klagebehandlingen.

Sakene gjelder klager på vedtak fra de regionale helseforetakene om dekning av utgifter til behandling i utlandet når det ikke finnes et tilbud i Norge eller det er dokumentert at helsehjelp i utlandet virker bedre. 

Endring i betaling for de nasjonale e-helseløsningene

Betalingen for forvaltning og drift av de fire nasjonale e-helseløsningene: helsenettet med grunndata og helseID, e-resept, kjernejournal og helsenorge.no endres.

Betalingen for kommunene øker med 66,8 millioner kroner og for regionale helseforetak øker den med 40,6 millioner kroner, inkludert prisjustering. 

Endring i betalingen er basert på tallgrunnlaget fra Norsk helsenett SF, evalueringen av prismodellene, vurderingen fra det tekniske beregningsutvalget for nasjonale e-helseløsninger og drøftinger i Nasjonalt e-helseråd. 

Les også: Vil ikke betale for statens e-helseløsninger

Helsedataservice overføres til Folkehelseinstituttet 

Helsedataservice er en nasjonal tjeneste for tilgjengeliggjøring av helsedata fra norske helseregistre. Helsedataservice og Helsedataavdelingen overføres fra Direktoratet for e-helse til Folkehelseinstituttet.

Nå er det Folkehelseinstituttet som skal behandle søknader om tilgang til data fra helseregistrene. Nettstedet helsedata.no blir også overført til Folkehelseinstituttet og Direktoratet for e-helse blir en del av Helsedirektoratet.

Folkehelseinstituttet fikk en rekke nye og endrede oppgaver fra 1. januar. Blant annet samles de nasjonale helseregistrene i instituttet, og i den forbindelse blir Kreftregisteret flyttet fra Oslo universitetssykehus til FHI.

Statens legemiddelverk får også større ansvar, og endrer navn til Direktoratet for medisinske produkter.

Les også: Må flytte 1. januar: – Den massive støtten fra kreftmiljøet var viktig for oss

Konverteringsterapi

Fra 1.januar er det straffbart å utføre og markedsføre konverteringsterapi. Forbudet mot å utføre konverteringsterapi gjelder også når handlingen er foretatt utenfor Norge av en norsk statsborger, av en person med bostad i Norge eller på vegne av et foretak registrert i Norge. 

Forbudet skal beskytte personers seksuelle og psykiske integritet og identitet, retten til å være seg selv og til å utforske og utøve sin seksualitet og verne mot skadelige handlinger. Forbudet skal gi beskyttelse til LHBT+-personer.  

Tobakksprodukter blir dyrere

Fra årsskiftet stilles det krav om minstestørrelse for snus. For porsjonssnus skal enkeltpakningene inneholde minst 20 porsjoner og 15 gram. For løssnus skal enkeltpakningene inneholde minst 30 gram.

Begrunnelsen som ligger til grunn er at små pakninger «øker tilgjengeligheten for mindreårige, primært fordi disse er billigere. En regulering av minstestørrelse på snuspakningene kan derfor gjøre produktet mindre attraktivt og tilgjengelig for unge, og slik redusere snusbruk blant unge.»

Avgiften på snus settes opp fra 93 kroner for 200 gram til 97 kroner, mens prisen på en pakke røyk øker med fire prosent. Prisen på alkohol øker med 3,8 prosent. 

Kommunale helse- og omsorgstjenester

Fribeløp og egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester er oppdatert etter den generelle kostnadsøkningen. Fribeløpet ved langtidsopphold i institusjon er økt til 10 000 kroner. 

Fribeløpet for beboere, som uten å ønske det blir lagt inn på dobbeltrom, er 48 300 kroner. For henholdsvis dag/nattopphold på institusjon er satsen 193 kroner per døgn og 110 kroner per dag/natt. Maksimal egenandel for hjemmetjenester med samlet husholdningsinntekt under 2G er satt til 230 kroner.

Forskrift for registeret Brukerplan

Forskrift om Brukerplan trådte i kraft 1. januar og skal gi sentrale og kommunale myndigheter grunnlag for planlegging, styring, finansiering, evaluering og kvalitetsforbedring av kommunale tjenester knyttet til rusmiddelproblemer og psykiske helseproblemer. 

Registeret Brukerplan er et verktøy for å sikre gode kommunale tjenester for personer med rusmiddelproblemer og/eller psykiske helseproblemer. Opplysninger som er samlet inn til slike formål kan også brukes til forskning, helseanalyser og beredskap.

Powered by Labrador CMS