LEVERANDØRKONFERANSE: –	Vi må ikke miste av syne hva dette egentlig handler om – innbyggerne. Ikke bare i dag, men om både ti og 20 år skal de oppleve gode helsetjenester i kommuner og sykehus, sa Kristin Weidemann Wieland, direktør for forskning, innovasjon og digitalisering i KS i sitt innlegg.
LEVERANDØRKONFERANSE: – Vi må ikke miste av syne hva dette egentlig handler om – innbyggerne. Ikke bare i dag, men om både ti og 20 år skal de oppleve gode helsetjenester i kommuner og sykehus, sa Kristin Weidemann Wieland, direktør for forskning, innovasjon og digitalisering i KS i sitt innlegg.

Konkurransen om kommunene er i gang

Denne uken var mer enn 200 personer fra kommuner, fylkeskommuner og e-helseleverandører samlet til Leverandørkonferanse i regi av KS og Leverandørutviklingsprogrammet (LUP).

Publisert

– Ansvaret for anskaffelse ligger hos kommunene. Vi skal bidra til å samordne og koordinere utprøvinger, men KS kan ikke gjøre det på vegne av kommunene. Vi skal bidra til å styrke de nasjonale innføringsnettverkene,

Det sa Kristin Weidemann Wieland, direktør for forskning, innovasjon og digitalisering i KS, i sitt innlegg på Leverandørkonferansen, arrangert av KS og Leverandørutviklingsprogrammet (LUP). Konferansen arrangeres for å skape en møteplass for leverandører innen e-helse, kommuner og fylkeskommuner.

Det er første gang en slik konferanse blir arrangert. Totalt var det mer enn 240 påmeldte fra 54 kommuner og åtte fylkeskommuner. Men ikke alle fikk anledning til å stille på grunn av uværet som er i Nord-Norge.

Viktig med forventningsavklaringer

Det var statssekretær Ellen Rønning-Arnesen (Ap) som holdt åpningsinnlegget på konferansen. Hun mener konferansen kan spille en viktig rolle i arbeidet med bedre løsninger for kommunehelsetjenesten.

– Jeg vil berømme arbeidet med felles rammer og anbefalinger til kommunene for journalløsninger, det er kjempeviktig. Det er viktig at forventningene mellom kunde og leverandør er avklart, for da løser man de reelle behovene i tjenesten.

Bakgrunnen for konferansen er Felles journalløft, som skal hjelpe kommunene i arbeidet med å få på plass felles rammer og anbefalinger for deres anskaffelser av journalløsninger. 

Målet med Felles journalløft er å få etablert nasjonale tjenester for deling av helseopplysninger både mellom stat og kommune, mellom tjenestenivåer, journalløsninger i kommunene, og mellom primær- og spesialisthelsetjenesten.

Noe av tanken bak Felles journalløft er at kommunene kan starte i det små for å teste ut løsninger, lære av hverandre og ha en trinnvis utvikling for å lykkes samhandlingen.

Også innbyggerne skal oppleve en mer helhetlig helsetjeneste der informasjonen følger dem gjennom hele behandlingsløpet.

– Vi må ikke miste av syne hva dette egentlig handler om – innbyggerne. Ikke bare i dag, men om både ti og 20 år skal de oppleve gode helsetjenester i kommuner og sykehus, sa Wieland i sitt innlegg.

– Kommunene må få se hva som finnes av løsninger

KS har, sammen med kommunene, laget felles rammer og anbefalinger som skal støtte kommunene i anskaffelsesprosessen.

Arbeidet er en videreføring av anbefalingene fra Felles kommunal journal, som ble avsluttet i fjor.

– Innbyggernes helseopplysninger skal og må være tilgjengelig for helsepersonell som trenger det, slik sparer vi tid og ressurser samtidig som det bidrar til økt kvalitet i helsetjenesten.

Det sa Terje Wistner, avdelingsdirektør for e-helse i KS, fra scenen. Wistner var konferansens ordstyrer. Han opplevde at KS og LUP lykkes med tanken bak arrangementet.

– Det er mange kommuner som er forsiktige når det gjelder å ta kontakt med leverandører, her får de anledning til å treffe en del av dem helt uforpliktende.

SUKSESS: Terje Wistner, avdelingsdirektør for e-helse i KS, var ordstyrer på Leverandørkonferansen. Han mener det var et vellykket arrangement hvor kommuner og leverandører fikk anledning til å hilse på hverandre.
SUKSESS: Terje Wistner, avdelingsdirektør for e-helse i KS, var ordstyrer på Leverandørkonferansen. Han mener det var et vellykket arrangement hvor kommuner og leverandører fikk anledning til å hilse på hverandre.

Wistner mener en annen fordel med konferansen er at leverandørene får treffe hverandre, som gir dem en anledning til å se hvordan de kan utfylle hverandre, som igjen kan gi enda bedre og større muligheter for kommunene.

Og nettopp at kommunene kan se hva som er mulig mener Wistner er viktig. På konferansen fikk de 12 leverandørene som deltok, syv minutter hver på å presentere om seg selv til kommunerepresentantene.

– Kommunene må vite hva mulighetsrommet er, hva som finnes av løsninger. Det er ikke alltid at ting blir som man tenkte i starten, man vet kanskje at det behovet må dekkes. Men kanskje finner man løsninger som dekker flere og på en annen og bedre måte enn det man først tenkte, sier Wistner.

Riche Vestby, innovasjonspådriver i Leverandørutviklingsprogrammet, mener det er behov for flere konferanser og ser ikke bort i fra at det kan skje i Trondheim eller Tromsø.

– Det er mange her i dag, men det er mange kommuner som ikke er her også.

Leverandørutviklingsprogrammet skal hjelpe kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter med å gjennomføre innovative anskaffelser.

Leverandørene kan utfylle hverandre

Totalt deltok tolv leverandører på konferansen. Blant annet Helseboka, en samhandlingsplattform med helsedata og oppfølging. Daglig leder Marius Christensen mener Leverandørkonferansen er en fin arena for leverandørene.

– Det er en anledning til å fortelle om oss selv til kommuner som ikke kjenner til det vi leverer. Det er et godt mulighetsrom for små leverandører som har mye innovasjon i seg.

Christensen mener «pitchen» hvor leverandørene forteller om seg selv til kommunerepresentantene kan åpne til videre diskusjon og anledning for både kommuner og leverandører til å sparre om videreutvikling.

NETTVERKING: Marius Christensen, daglig leder i Helseboka, knyttet flere nye kontakter på konferansen.
NETTVERKING: Marius Christensen, daglig leder i Helseboka, knyttet flere nye kontakter på konferansen.

– Dette er en gylden anledning til å nettverke. E-helsefeltet i Norge er ikke veldig stort, de store aktørene har man gjerne besøkt før, men det er veldig spennende å treffe andre mindre aktører og prate om hvordan man kan utfylle hverandre, sier Christensen som har knyttet flere nye forbindelser på konferansen.

Fornøyd med «nedpå» arrangement

Tonje Myrvold i Fredrikstad kommune synes det var en interessant dag på konferanse med gode innlegg og «pitcher» fra de ulike leverandørene.

– Det at arrangementet er litt «nedpå», at man kan mingle og prate med leverandører, KS og kolleger fra andre kommuner er flott. Dette handler også om nettverksbygging og høre om andres erfaringer.

– Hva tenker dere om veien videre for å realisere tanken om mer sømløs samhandling på tvers av tjenestene?

– Det er det alle vil ha, og alle er i samme båt. Vi vil ha en sømløs tjeneste på tvers av nivåene, men vi må bygge sten på sten, og det tror jeg alle har skjønt nå, sier Myrvold.

INTERESSANT: Merete Tangen, Halden kommune , og Tonje Myrvold, Fredrikstad kommune, var godt fornøyd med Leverandørkonferansen.
INTERESSANT: Merete Tangen, Halden kommune , og Tonje Myrvold, Fredrikstad kommune, var godt fornøyd med Leverandørkonferansen.

Hun sier at det som nå blir viktig er å få koblet seg på de nasjonale komponentene.

Også Merete Tangen i Halden kommune synes det var en interessant dag på konferansen. Hun trekker frem leverandør-presentasjonene og anledningen til å prate med dem, og kolleger fra andre kommuner, i etterkant.

– Jeg likte godt presentasjonene om med innovative anskaffelser, og tanken på å presentere behov og utfordringer som leverandørene kan levere på. Det gir også et rom for utvikling hos leverandørene.

Hun ser ikke noen store hindringer i veien videre, for sin kommune.

– Det handler mer om at vi som kommune må følge med og ta i bruk de mulighetene som kommer.

Powered by Labrador CMS