JURYMEDLEM: Cecilie Daae, direktør i Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), har vært med i juryen.
JURYMEDLEM: Cecilie Daae, direktør i Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), har vært med i juryen.

Disse har sittet i juryen

En tidligere helseminister, en tidligere Helse Nord-sjef, en helseøkonom og professor emeritus, og en nylig pensjonert medisinsk fagdirektør. Det er litt av juryen bak årets maktkåring.

Publisert Sist oppdatert

Mange vil mene mye om utfallet av Dagens Medisins maktkåring, men juryens kompetanse og innsikt står vi trygt inne for.

Sylvia Brustad. Foto: Thomas T. Kleiven
Sylvia Brustad. Foto: Thomas T. Kleiven

Sylvia Brustad er tidligere helse- og omsorgsminister (2005-2008) og en svært erfaren Arbeiderpartipolitiker. Hun har vært statsråd i fire ulike departementer. Brustad var barne- og familieminister (1996–1997) i Thorbjørn Jaglands regjering og kommunal- og regionalminister (2000–2001) i Jens Stoltenbergs første regjering. I den rødgrønne regjeringen var hun helse- og omsorgsminister i årene 2005–2008 og nærings- og handelsminister i 2008–2009.

Brustad satt på Stortinget i 20 år som representant for Hedmark arbeiderparti, var konstituert Fylkesmann i Hedmark i fire år, og medlem i sentralstyret i Arbeiderpartiet i 12 år.

Etter at hun trakk seg ut av rikspolitikken i 2009, har hun vært daglig leder i Aker Kværner holding, jobbet i Aker ASA og sitter i styret til møbelprodusenten Vestre AS, som blant annet eies av næringsminister Jan Christian Vestre. Brustad driver i dag sitt eget rådgivingsselskap, Brustad Utvikling. 

Ivar Sønbø Kristiansen
Ivar Sønbø Kristiansen

Ivar Sønbø Kristiansen er spesialist i samfunnsmedisin, har en master i Public Health fra Stanford, har vært distriktslege i Troms og seniorforsker på Folkehelseinstituttet. Nå er han professor emeritus ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo. Noe av det han har brukt tid på de siste årene er beregninger av økonomiske kostnader av ulike helsetiltak.

Cecilie Daae er utdannet lege, og er nå direktør for det statseide forskningsinstituttet Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Hun har tidligere vært assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet, og direktør for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Fra 2020 til 2022 var hun administrerende direktør i Helse Nord RHF.

Steinar Madsen.
Steinar Madsen.

Steinar Madsen er indremedisiner og hjertespesialist, men er aller mest kjent for å være Statens legemiddelverks – nå Direktoratet for medisinske produkter – tydelige stemme utad gjennom 25 år. Han gikk av med pensjon fra Legemiddelverket i fjor høst, og driver egen hjerteklinikk i Sandvika.

Hilde Bryhn har lang erfaring fra helseforvaltning, legemiddelindustri og organisasjoner. Hun er utdannet fra London School of Economics, og har blant annet jobbet i Røde Kors, Helsedirektoratet, Rud Pedersen og Forsvarsdepartementet. I dag driver hun sitt eget selskap. Bryhn er tilknyttet Dagens Medisin som spesialrådgiver i 30 prosent stilling.

Martin Gray er ansvarlig redaktør i Dagens Medisin. Han har koordinert juryarbeidet.

Vurdert mange

Juryen har vurdert flere hundre navn i sin jakt på en topp 100-liste. Diskusjonene har vært friske, for det å lage en troverdig liste over de mest innflytelsesrike personene i den norske helsetjenesten, er ingen enkel oppgave. Og om man ikke er enig om alt i juryen, er det i hvert fall konsensus om denne ene setningen: «Uansett hva vi lander på, vil vi bli møtt med kritikk.»

Hilde Bryhn, spesialrådgiver i Dagens Medisin.
Hilde Bryhn, spesialrådgiver i Dagens Medisin.

For hva er makt, egentlig? Det kommer helt an på hvem du spør. Du kan ha formell makt i kraft av din posisjon, eller relasjonsmakt, fordi du kjenner mange som er sentralt plassert. Du kan være i posisjon til å stoppe forslag, eller påvirke prosesser, uten at du har noen formell oppgave eller rår over store budsjetter. Eller du kan ha en faglig autoritet som gjør at folk lytter og lar seg påvirke.

Så er det en del som er tungt lastet med posisjonsmakt, som likevel får lite ut av den makten de rår over, mens andre slår godt fra seg i en betydelig tyngre vektklasse enn de formelt befinner seg i. Hvordan vekter man dette opp mot hverandre?

– En styrke

Det er det ingen objektive svar på, men spørsmålet har juryen jobbet med. Til tross for at helsesektoren er landets største, er gruppen som kan ha innsikt i helsetjenesten fortsatt ganske liten. I et avgrenset miljø i et lite land har alle vært åpne om bekjentskaper og interessekonflikter, samtidig som vi har lagt vekt på å finne jurymedlemmer som ikke lenger er aktører i kjernen av det norske helsevesenet. 

– Jeg mener det er en styrke at vi har en jury som har reell innsikt i helsetjenesten og der makten utøves. Det er ikke mange som har en armlengdes avstand til sektoren, som kan komme utenfra og se gjennom lagene og strukturene som omgir primær- og spesialisthelsetjenesten. Her er det ingen skjulte agendaer eller bindinger, sier DM-redaktør Martin Gray.

Redaktøren ute

Nettopp DM-redaktørens plassering på listen ble et eget diskusjonspunkt. For på listen finnes andre fagpresseaktører som hver for seg har innflytelse over innhold og meninger i magasiner som leses av tusenvis i tjenesten.

Etter diskusjoner internt i juryen, der synspunktene har vært delte, har juryen valgt å ta Martin Gray ut av maktlisten. Det avgjørende argumentet ble at ingen som er på listen, bør delta i juryen og dermed kunne påvirke sin egen plassering. 

– Maktlisten bør først og fremst ses på som et bidrag til åpenhet og diskusjoner om hvem som har makt i norsk helsevesen, og hvordan denne makten brukes. I et viktig spørsmål som angår alle, er dette vårt bidrag , sier Martin Gray. 

Powered by Labrador CMS