MEKTIG: Departementsråd Lars-Henrik Myrmel-Johansen i Finansdepartementet er ukjent for mange, men er en av de mektigste personene i helse-Norge, mener juryen.
MEKTIG: Departementsråd Lars-Henrik Myrmel-Johansen i Finansdepartementet er ukjent for mange, men er en av de mektigste personene i helse-Norge, mener juryen.

Derfor kårer vi helse-Norges mektigste

For 12. gang har Dagens Medisin kåret helse-Norges 100 mektigste. Det er like vanskelig hver gang.

Publisert
Ansvarlig redaktør Martin Gray.
Ansvarlig redaktør Martin Gray.

Siden avisen så dagens lys første gang i oktober 1998, har redaksjonen dedikert fulgt utviklingen i helsetjenesten. Vi har sett statsråder og helseledere komme og gå, strukturer endres underveis og en sektor som har vokst – både i størrelse, ansatte, utfordringer og underskudd.

En av DMs viktigste oppgaver har siden starten vært å avsløre makt der den misbrukes, finne maktstrukturer som påvirker tjenesten uten at den følger de opplagt hierarkiene, og ansvarliggjøre de som tar beslutninger på vegne av mange.

Vår hverdag, akkurat som hverdagen til over 100.000 ansatte i helsetjenestene, påvirkes av disse menneskene og de avgjørelsene de tar. Å lage en oversikt annethvert år hjelper oss å være bevisste på hvem de er, hva de gjør og hvor denne makten utøves.

Heldigvis er Norge et demokratisk land der vi velger våre ledere, og der forvaltningen i all hovedsak styres av åpenhet. Transparens og ansvarliggjøring gjør at beslutninger kan etterprøves, og beslutningsprosesser er åpne. Likevel er det en rekke personer med innflytelse i helsetjenesten som har en betydelig påvirkningsmakt, og som ikke opererer i det åpne landskapet som fanges opp av offentlighetsloven. Ikke at de har mørke hensikter, men det kan være vanskelig å se hvem som mener hva – og hvorfor.

Uansett hvem som får plass på listen vil noen mene det er andre som burde ha vært der, og at juryen – også denne gang – tar skrekkelig feil. Det er akkurat slik det skal være

Helsetjenesten ser i dag betydelig annerledes enn ut fra da Dagens Medisin gjorde sine første maktkåringer. Kompetanse, behandlingsmetodikk og organisering er en helt annen enn da vi satte et kritisk blikk på maktstrukturen i helsevesenet første gang. Likevel er det lett å se kontinuiteten i de store linjene. Endringer skjer sakte – det samme gjør forskyvninger i maktstrukturen. Helseforetaksreformen fra 2002 er den siste, virkelige store strukturelle endringen som har preget helse-Norge. Da deler av den sentrale helseforvaltningen ble restrukturert fra årsskiftet, skjedde det med mindre justeringer i ansvarsområdene til FHI, Helsedirektoratet og Statens legemiddelverk, som nå er blitt Direktoratet for medisinske produkter (DMP). Det er et godt bilde på kontinuiteten i helsetjenesten.

Er det noen nyheter i maktlisten for 2023, er det i så fall at det er flere på den uten noen formell oppgave i helsetjenestene

Stabiliteten i organiseringen gjenspeiles også i maktlisten, som preges av at de med mest formell makt topper listen også denne gang. Helt øverst troner helse- og omsorgsministeren. Det er viktig å understreke at arbeidet med maktlisten ble påbegynt høsten 2023, og gjelder for 2023, selv om det ikke er sikkert de siste ukers masteroppgave-avsløringer i seg selv er nok til å påvirke posisjonen, om det hadde vært en tellende faktor i denne kåringen. Statsråden er øverst i beslutningspyramiden, og så lenge hun har statsministerens tillit og fortsetter i rollen, er hun den som har mest makt, selv om noen mener det er Nord universitet som besitter den akkurat nå.

Er det noen nyheter i maktlisten for 2023, er det i så fall at det er flere på den uten noen formell oppgave i helsetjenestene. Filantrop og forretningsmann Trond Mohn representerer pengemakten, mens Else Kåss Furuseth har vært en tydelig stemme i kropps- og fedmedebatten som mange lytter til.

Uansett hvem som får plass på listen vil noen mene det er andre som burde ha vært der, og at juryen – også denne gang – tar skrekkelig feil. Det er akkurat slik det skal være. Akkurat som helsetjenesten aldri står stille, skal heller ikke debatten om den gjøre det. Heller ikke debatten om de som tar beslutningene.

 

 

 

 

Powered by Labrador CMS