Ole Andreassen
BEHOV FOR NY BEHANDLING: – Det er veldig mange som strever med alvorlige depresjoner, hvor man ikke får effekt av dagens behandling. Derfor er det behov for nye behandlinger, og finne ut hvem som kan ha nytte av psykedelika, sier professor Ole Andreassen.

Ketamin har effekt på depresjon etter én til to dager: – Vanligvis tar det ukesvis

I Norge er ikke ketamin godkjent for bruk ved depresjon på grunn av manglende kliniske studier, men det er heller ikke offentlig støtte til studier som vil skaffe den kunnskapen, hevder professor Ole Andreassen. – Da har vi en «catch-22»-situasjon. 

Publisert Sist oppdatert

Flere psykedeliske stoffer er gamle medikamenter, som på sytti-tallet ble ulovlige på grunn av endret narkotika-lovgivning. 

– De siste årene har man sett at det kanskje ikke var så stort misbrukspotensial, og at faren for alvorlige bivirkninger var mindre enn fryktet, forklarte professor Ole Andreassen, under konferansen Rus og psykisk helse 2024. 

Ett godt eksempel på dette er, ifølge Andreassen, ketamin. Det er et anestesimiddel som brukes rutinemessig på sykehus. 

– I lavere doser ser det ut til å ha en stor effekt på depresjon, sier Andreassen, som er professor ved Norsk senter for forskning på mentale lidelser (NORMENT) på Universitetet i Oslo. 

Under konferansen løftet Andreassen fram utfordringer og muligheter knyttet til behandling av psykiske lidelser med psykedeliske stoffer. Blant disse pekte professoren på forskning om bruk av ketamin og psilocybin i behandling av depresjon. Ketamin kan gi sansebedrag og dissosiasjoner, opplyser han. 

– Det påvirker deg der og da, og har hurtig innsettende effekt på depresjon. Vanligvis må man behandles i flere uker med samtaleterapi eller antidepressive medikamenter for å få effekt ved depresjon. Med ketamin får man effekt etter én til to dager. Dette kan også gi ny innsikt i hva som er sykdomsmekanismene ved depresjon. 

«Catch-22»

Ketamin påvirker reseptorer i hjernen, hvordan de kobler seg til hverandre og lager signalomforming i hjernen. Ifølge Andreassen har man i dag rimelig bra evidens for effekten av ketamin ved depresjon. 

– I mange land bruker man ketamin ved depresjon. I Norge er det ikke godkjent for bruk ved depresjon på grunn av manglende kliniske studier, men det er ikke offentlig støtte til studier som vil skaffe den kunnskapen. Da har vi en «catch-22»-situasjon. 

Professoren mener at man må finne en fornuftig balanse. Man må ha solid kunnskap om disse substansene før man begynner å bruke dem. Han viser til at det er mye oppmerksomhet rundt psykedeliske stoffer i media. 

– Mange finner det spennende at man kan bruke psykedelika i behandling. Vi må være kritiske og finne ut hva bivirkningene er og hvor lenge behandlingen virker, men samtidig må vi ikke la fordommer ta over og la være å undersøke mulighetene. 

Behandlingen må etterprøves i vitenskapelige, randomiserte studier, for å finne ut hvor lenge effekten varer, hvem som har effekt av behandlingen og hvor plagsomme bivirkningene er. Men man må likevel ikke være for skeptiske heller, mener han. 

– Vi må avklare disse spørsmålene gjennom forskning for å skaffe solide data før vi ruller det ut i stor skala. Men det er mye lovende forskning som viser at det har effekt og at behandlingen er ganske trygg.

Må si nei til pasienter som ønsker behandling

Ingmar Clausen
INNTAKSSTOPP: Avdelingssjef Ingmar Clausen fortalte under konferansen at de ikke lengre kan behandle pasienter fra hele landet.

– Jeg, som avdelingssjef og overlege, skal liksom bære dette ansvaret for nasjonen, sa Ingmar Clausen, avdelingssjef ved Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Nordre Østfold, til Dagens Medisin i 2023. 

Han viste til at de fikk pasienter fra hele landet: 

– Spørsmålet er om ikke tidspunktet har kommet for at flere sykehus prøver ut behandlingen, og ikke overlater det til et lokalt DPS, uttalte han.

Moss DPS er den eneste offentlige klinikken i landet hvor behandlingen har blitt gitt i stor skala. Nå forteller han at de har mistet muligheten til å behandle pasienter fra hele landet. På nettsidene til Sykehuset Østfold kan man lese at:

«Det er innført midlertidig inntaksstopp for pasienter utenfor opptaksområdet Sykehuset Østfold. Dette begrunnes med forsinkelser i planlagte forskningsprosjekter som grunnlag for utprøvende behandling på gruppenivå. Vi vil fortsatt kunne tilby «off label» behandling etter individuell søknad for pasienter tilhørende Østfold inkludert Vestby kommune.»

Pasienter som per dags dato er i et aktivt behandlingsforløp, vil kunne fullføre dette. Behandling med ketamin på gruppenivå kan starte opp igjen når forskningsprosjekter er i gang.

Pasienter vet ikke hvor de skal henvende seg

Ifølge Clausen kom den første innskrenkingen allerede høsten 2023. Den innebærer at pasienter fra for eksempel Bergen må gå til sitt eget sykehus og be om å få lov til å få behandling med ketamin i Østfold. 

– Hvis ikke pasienten kan vise til skriftlig dokumentasjon, hvor det gis tillatelse fra det lokale sykehuset, får jeg ikke lov til å ta dem imot. Dessverre er det ikke lagt til rette for informasjon lokalt slik at pasientene vet hvor de skal henvendes seg til.

Avdelingssjefen opplyser at de skulle få svar fra Beslutningsforum i januar i år, men fikk i stedet beskjed om at saken var overført til Direktoratet for medisinske produkter og Bestillerforum. 

Ønsker om nasjonal studie

Avdelingssjefen forklarer at dersom man gir utprøvende behandling på gruppenivå, slik Moss DPS har gjort i drøyt tre år, må det ledsages av relevant forskning. 

– Det har vi fremdeles ikke greid å etablere. Det tok dessverre noe tid, men vi har nå flere prosjekter på gang, og vi skal søke i første omgang regional etisk komité om et prosjekt som inkluderer pasientene vi allerede har behandlet. I tillegg starter vi snart en studie i samarbeid med et legemiddelfirma, sier Clausen.

I dag kan de bare søke om behandling for én og en pasient – da er det ikke like strenge krav om forskning. 

– Vi håper at dersom vi får etablert disse studiene i løpet av våren 2024, at Helse Sør-Øst kan åpne opp for å gi oss gruppestatusen tilbake. Enda viktigere er det at Helse Sør-Øst og de andre regionale helseforetakene åpner opp for forskningsprosjektet vi har søkt om i fjor, og vil søke om igjen i år, ettersom vi ikke fikk tildelt nødvendige studiemidler. 

Forskningsprosjektet de ønsket å starte er et nasjonalt forskningsprosjekt om ketamin mot depresjon, hvor flere sentre vil kunne læres opp til å behandle pasienter fra eget opptaksområde slik at de ikke må komme til Moss. 

Prosjektet skulle inkludere ti andre kliniske team fra alle helseregionene, forteller avdelingssjefen. 

Samfunnsproblem

Professor Andreassen sier at svært mange strever med alvorlige depresjoner, og har ikke effekt av dagens behandling. 

 – Derfor er det behov for nye behandlinger, og finne ut hvem som kan ha nytte av psykedelika. 

Han mener at en av utfordringene er at det ikke er midler til å kjøre studier for å bevise at det virker. 

 – Det er ikke patenter igjen på dem, slik at det er ikke noen legemiddelfirmaer som vil ta risikoen på å kjøre svære, dyre kliniske studier. De har ikke råd til det, fordi det er ikke noe inntekt i fremtiden. Da er det helsevesenet som må inn, norske helsemyndigheter og de som deler ut forskningsmidler.

– Det er et stort og viktig samfunnsproblem nå. Så mange har ubehandlede psykiske lidelser som ikke har effekt av dagens behandling. 

Ole Andreassen oppgir følgende interessekonflikter: Konsulent Coretechs.ai og Precision Health AS, National PI Boeringer-Ingelheim, Compass, Janssen & MAPS studier, og at han har mottatt foredragshonorar fra Janssen, Lundbeck og Sunovion. 

Powered by Labrador CMS