FORSKER: Prosjektgruppen består av (f.v) mammaonkolog Hanna Dillekås, fysiker Frank Riemer (MMIV), radiokjemiker Tom Christian Holm Adamsen. (fra venstre fremste rad) mammaradiolog og leder BDS Hildegunn Aase, kjemiker Ole Heine Kvernenes, prosjektleder og senterleder PET-senteret Cecilie Brekke Rygh og PET/MR-radiograf Vivian Skjeie. Njål Brekke (fysiker), Andreas Tulipan (nukleærmedisiner) og Torjan Haslerud (nukleærmedisiner) var ikke tilstede da bildet ble tatt.
FORSKER: Prosjektgruppen består av (f.v) mammaonkolog Hanna Dillekås, fysiker Frank Riemer (MMIV), radiokjemiker Tom Christian Holm Adamsen. (fra venstre fremste rad) mammaradiolog og leder BDS Hildegunn Aase, kjemiker Ole Heine Kvernenes, prosjektleder og senterleder PET-senteret Cecilie Brekke Rygh og PET/MR-radiograf Vivian Skjeie. Njål Brekke (fysiker), Andreas Tulipan (nukleærmedisiner) og Torjan Haslerud (nukleærmedisiner) var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Utvikler ny metode for å bedre vurdere effekten av brystkreftbehandling

Radiologisk avdeling ved Senter for nukleærmedisin og PET, Brystdiagnostisk senter og Kreftavdelingen ved Helse Bergen er i gang med å utvikle en ny metode for å bedre vurdere effekten av brystkreftbehandling.

Publisert Sist oppdatert

Den nye metoden legger vekt på bruk av avansert PET-sporstoff og PET / MR-bildediagnostikk. Håpet er at metoden kan forbedre behandlingen for den enkelte pasient. Forskningsprosjektet vil etter planen ta fem år. Trond Mohn-stiftelsen har bidratt med 4,6 millioner kroner til prosjektet.

– Vi er veldig takknemlige for donasjonen fra Trond Mohn-stiftelsen som gjør denne forskningen mulig. Dette kan ha stor betydning for brystkreftpasienter som kan få tidligere og mer presis påvisning av hvordan deres krefttype reagerer på behandlingen, noe som kan føre til bedre prognoser og færre unødvendige bivirkninger, sier Cecilie Brekke Rygh, prosjekt- og senterleder ved PET-senteret, til Helse Bergens nettside.

Prosjektleder og senterleder PET-senteret, Cecilie Brekke Rygh.
Prosjektleder og senterleder PET-senteret, Cecilie Brekke Rygh.

Det er tre PET/MR-maskiner i Norge, ved Universitetssykehuset Nord-Norge, St. Olavs hospital og Haukeland universitetssjukehus. Alle er donert av Trond Mohn.

Skal sammenligne sporstoff

En PET/MR-maskin er en kombinasjon av to avanserte bildediagnostiske modaliteter, som gir en mer omfattende forståelse av sykdomstilstanden ved å innhente både funksjonell og anatomisk informasjon samtidig. Hvilken informasjon man får er avhengig av hvilken type PET-sporstoff som benyttes. PET/MR kan bedre nøyaktigheten av diagnoser, behandlingsplanlegging og overvåkning av sykdomsfremgang.

I prosjektet skal forskerne undersøke pasientene med en PET/MR-maskin med en dedikert PET/MR-brystspole. Formålet er å sammenligne to forskjellige PET-sporstoff: radioaktiv glukose (18F-FDG) med et annet sporstoff (18F-FAPI) som tatt opp av en type celler i svulsten som blir kalt fibroblaster. Ondartede svulster har en høyere andel fibroblaster, som er en driver i utviklingen av svulsten. Forskerne bruker derfor sporstoffet 18F-FAPI som binder seg til disse cellene for å se hvordan de reagerer på behandlingen.

Forskernes hypotese er at man vil få bedre informasjon om kreftsvulsten ved å bruke 18F-FAPI sammenlignet med eksisterende metoder som MR alene eller 18F-FDG PET. Kombinasjonen av PET og MR gir også informasjon fra to forskjellige undersøkelsesmetoder samtidig, noe som kan bli et nyttig verktøy for å forbedre behandlingen av pasienter med brystkreft.

Powered by Labrador CMS