MENER HØRINGSFORSLAGET ER MANGELFULLT: – Vi mener at det er konsekvenser som ikke er tilstrekkelig utredet, sier Marianne Aasen, leder av Bioteknologirådet.
MENER HØRINGSFORSLAGET ER MANGELFULLT: – Vi mener at det er konsekvenser som ikke er tilstrekkelig utredet, sier Marianne Aasen, leder av Bioteknologirådet.

Bioteknologirådet mener regjeringens forslag om pasientbetaling er for dårlig utredet

Regjeringen har foreslått at gravide under 35 år skal kunne få NIPT i det offentlige helsevesenet, mot at de betaler selv. Leder Marianne Aasen i Bioteknologirådet mener forslaget er så mangelfullt at rådet ikke vil komme med noen anbefaling.

Publisert Sist oppdatert

I høringsforslaget regjeringen sendte ut i november 2023 er det foreslått at gravide under 35 år ved termin skal få tilbud om å betale for en NIPT-test i det offentlige helsevesenet. Prisen blir anslått til rundt 10.000 kroner.

Høringsforslaget

Helse- og omsorgsdepartementet og Finansdepartementet sendte i november ut et høringsforslag om å innføre rett for helseforetak til å kreve full pasientbetaling for non-invasiv prenatal test (NIPT), fra gravide som er under 35 år ved termin og ikke har andre indikasjoner for fosterdiagnostikk. 

Formålet er ifølge departementene å bidra til lik tilgang til NIPT i hele landet og bidra til å forhindre at kvalifisert helsepersonell slutter i offentlige sykehus for å starte i arbeid hos private helsetjenesteaktører som tilbyr samme tjeneste.

Høringsfristen gikk ut 30. januar. 

Bioteknologirådet har uttalt seg om forslaget, men vil ikke komme med noen anbefaling.  

Leder i Bioteknologirådet Marianne Aasen understreker at rådet ikke har tatt stilling til om det er riktig eller galt å tilby NIPT for denne gruppen. Det er forslaget om å ta betalt for tilbudet i det offentlige helsesystemet de har vurdert.

– Vi mener at det er konsekvenser som ikke er tilstrekkelig utredet, sier Aasen.

 Bioteknologirådet mener at høringsforslaget ikke er tilstrekkelig utredet blant annet fordi det mangler vurdering av flere etiske konsekvenser ved å innføre tilbudet.

I dag er det kun gravide over 35 år, og gravide under 35 med medisinske indikasjoner, som kan få utført NIPT hos det offentlige helsevesenet. Dette fordi risikoen for kromosomavvik er lavere for gruppen under 35 år. Alle gravide kan få utført NIPT hos private helseaktører mot betaling.

Prinsipiell avgjørelse

Aasen mener det er en prinsipiell avgjørelse om helsevesenet skal tilrettelegge for et slikt tilbud.

– Dette åpner for en helt ny praksis, hvor den offentlige helsetjenesten går inn som en aktør med en privat markedspris. Det vil være nytt, og det drøftes ikke godt nok, sier Aasen.

Bioteknologirådet uttaler i sitt høringssvar at dette vil være en viktig prinsipiell avgjørelse, og at det kan være nærliggende å tenke på hvilke andre tjenestetilbud en slik løsning kan brukes til, og om det vil være ønskelig.

I forslaget fra departementene er det argumentert med at et offentlig organisert NIPT-tilbud vil gi mindre geografisk ulikhet og hindre flukt av fagpersoner til private virksomheter.

NIPT

  • NIPT står for non invasiv prenatal test, og er en prøve av fosterets DNA som tas gjennom en blodprøve fra mor. Testen gjøres i kombinasjon med ultralyd.
  •  Testen kan avdekke kromosomavvikene trisomi 21 (Down syndrom), trisomi 18 eller trisomi 13.
  • Den kan tas fra svangerskapsuke ti, men det er anbefalt å vente til uke elleve. 

Kilde: NHI.no

Her mener Bioteknologirådet at det mangler både faktagrunnlag og vurderinger.

Rådet peker også på at det kan oppfattes som en anbefaling at det eksisterer et slikt tilbud i den offentlige helsetjenesten.

– Det kan hende at den gravide vil kunne oppleve et tilbud som et råd om å ta prøven. Det kan for noen oppleves som en anbefaling. Staten har blitt en tilrettelegger for å få informasjonen, med en prislapp på 10.000 kroner, sier Aasen.

– En delt helsetjeneste

Dermed har det offentlige innført er et tilbud som favoriserer de som har god økonomi, mener rådet.

– Da har du allerede fått en delt helsetjeneste, uten at det er utredet. I dette spørsmålet er det ulike politiske syn, uansett er ikke den problematikken diskutert godt nok.

Hun og rådet mener også det er problematisk at denne utvidede bruken av tester nok vil medføre flere falske positive tester med den uro for den enkelte dette vil medføre.

– Dette er ikke drøftet godt nok og er problematisk. Alle ønsker det beste for barnet sitt og vil da fort si ja til en kostbar test som kan medføre et krevende resultat å forholde seg til, kanskje uten at det egentlig er grunn til å uroe seg.

Vil gi økt arbeidsbelastning

Høringssvaret peker også på at flere NIPT-undersøkelser vil gi økt arbeidsbelastning fordi positive funn må følges opp. Det vil også gi mer administrativt arbeid også for den skattemessige siden av det å ta brukerbetaling, som Helse Sør-Øst også peker på i sitt høringssvar.  

Formålet med å innføre skatteplikten er å fjerne den økonomiske fordelen helseforetakene ellers ville fått ved tilbud om NIPT uten skattlegging.

Bioteknologirådet skriver at det kan være grunn til å mene at høringsnotatet fra departementene underdriver ressursbehovet. 

Powered by Labrador CMS