DM Arena Lungekreft, Radiumhospitalet 25. april 2023
GLAD FOR JA: – Dette er en veldig god nyhet, sier Odd Terje Brustugun om Beslutningsforums avgjørelse.

Kreftlege glad for Beslutningsforums ja til ny lungekreftbehandling

Overlege og professor Odd Terje Brustugun kan nå gi svært lovende immunterapi før operasjon til flere av sine pasienter. 

Publisert

Odd Terje Brustugun jobber som kreftlege ved Drammen sykehus og er leder av handlingsprogramgruppen for lungekreft, en gruppe som oppdaterer de offisielle nasjonale retningslinjene for diagnostikk og behandling av lungekreft i regi av Helsedirektoratet.

Nå i februar har Beslutningsforum sagt ja til nivolumab (Opdivo) i kombinasjon med kjemoterapi til neoadjuvant behandling, altså behandling i forkant av operasjon, av ikke-småcellet lungekreft med høy risiko for tilbakefall.

– Dette er en veldig god nyhet. Med denne innføringen er det betydelig økt sannsynlighet for å bli helt frisk og ikke få tilbakefall etter operasjon for lungekreft, sier Brustugun.

Dette er en beslutning som vil få umiddelbar betydning.

– Beslutningen gjelder fra i dag, som det står i protokollen til Beslutningsforum. Så fra og med nå skal pasientene vurderes for denne typen behandling, sier Brustugun.

De europeiske legemiddelmyndigheter (EMA) har godkjent Opdivo for operable pasienter som har minst 1 prosent PD-L1-uttrykk i svulsten, med sykdomsstadium II eller III, og uten EGFR- og ALK-mutasjoner.

Høy andel tilbakefall med kirurgi først

Ikke-småcellet lungekreft er den vanligste typen lungekreft, og har i tidlige stadier tradisjonelt blitt behandlet med kirurgi som består i å fjerne enten deler av eller hele lungen, og ofte med tillegg av cellegiftbehandling. De langsiktige utsiktene for pasienter som har gjennomgått slik behandlingen har vært usikre, med en høy andel tilbakefall.

For pasienter med operabel lungekreft vil den nye behandlingen med Opdivo og cellegift før operasjonen kreve større grad av samarbeid mellom de involverte faggruppene, forklarer Brustugun.

– Tidligere har det vært slik at pasienter i stadium II og III som ble vurdert som kandidater for operasjon gikk direkte til operasjon, etterfulgt av cellegift, og for noen mindre grupper også målrettet behandling eller immunterapi, sier Brustugun.

Han forklarer at nå gjelder det at operable pasienter i stadium II og III skal vurderes primært for tre kurer cellegift og immunterapi gitt med tre ukers mellomrom, før de så blir vurdert på nytt på tverrfaglig møte for operasjon. Dette gjelder imidlertid ikke for pasienter uten PD-L1-uttrykk i svulsten, eller som har påvist EGFR- eller ALK-mutasjoner.

Stor økning i overlevelse

Brustugun viser til en studie som ble publisert i New England Journal of Medicine i april 2022. Fordi pasienter i den aktuelle studien ikke har vært fulgt veldig lenge, er de foreløpige overlevelsestallene umodne. 

Brustugun forteller at man foreløpig ser en økning i totaloverlevelse to år etter oppstart med behandlingen på 12 prosentpoeng.

– Det er jo ganske mye, men det er umodne tall. Det vi har gode data på, er risikoen for tilbakefall, sier Brustugun.

For pasienter som bare hadde fått kjemoterapi og kirurgi var det i studien 50 prosent tilbakefall etter to år – noe som stemmer bra med norske tall. Pasienter som fikk Opdivo i tillegg til kjemoterapi etterfulgt av operasjon hadde en tilbakefallsrisiko på kun 24 prosent etter to år.

Alle lungekreftpasienter blir registrert i Kreftregisteret, og Brustugun forteller at de vil bli fulgt tett for å se på om resultatene fra norsk klinisk rutinebehandling stemmer overens med studiedataene. I tillegg vil også studiedataene oppdateres.

– Det vil komme mer modne tall på totaloverlevelsen når oppfølgingstiden i etterkant er lengre, sier Brustugun.

I referatet fra Beslutningsform er formuleringen at nivolumab (Opdivo) i kombinasjon med platinumbasert kjemoterapi innføres til neoadjuvant behandling av operabel ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) med høy risiko for tilbakefall hos voksne pasienter hvor tumorer har PD-L1-ekspresjon på mer enn en prosent. Behandlingen kan tas i bruk fra beslutningstidspunktet.

Powered by Labrador CMS