NYTT MØTE: Administrerende direktør i Helse Sør-Øst Terje Rootwelt leder Beslutningsforum.
NYTT MØTE: Administrerende direktør i Helse Sør-Øst Terje Rootwelt leder Beslutningsforum.

Beslutningsforum skal vurdere nye behandlingsmetoder for kreft 

Innføring av ny behandling for flere krefttyper skal avgjøres av Beslutningsforum mandag. 

Publisert Sist oppdatert

Beslutningsforum møtes i Oslo på mandag og skal blant annet vurdere to medisiner mot tre ulike kreftformer.

  • Nivolumab (Opdivo) som adjuvant behandling av pasienter over 12 år med melanom.
  • Nivolumab (Opdivo) i kombinasjon med kjemoterapi ved ikke-småcellet lungekreft.
  • Teklistamab (Tecvayli) til behandling av voksne med residiverende og refraktær beinmargskreft. 
  • Cytarabin/daunorubicin (Vyxeos Liposomal) til behandling av voksne med leukemi.

Nivolumab ved melanom

Nivolumab er en form for immunterapi. Det er et antistoff som brukes etter kirurgi for å hindre tilbakefall, og fungerer ved å binde seg til PD-1-reseptoren på T-celler.  Nivolumab er godkjent som behandling for en rekke kreftformer, blant dem melanom og adjuvant behandling av melanom. 

Nå skal Beslutningsforum vurdere om Nivolumab skal godkjennes som adjuvant behandling av voksne og ungdom som er 12 år og eldre med melanom stadium IIB eller IIC.

Ifølge metodevarselet fra daværende Statens legemiddelverk, nå Direktoratet for medisinske produkter (DMP), var det 2683 pasienter i Norge som ble diagnostisert med melanom i 2021.

Rundt 500 av disse var i stadium II (A-C). Pasienter med stadium IIB eller IIC anses å ha høy risiko for tilbakefall av kreft. De nasjonale retningslinjene anbefaler adjuvant behandling etter kirurgi for å redusere risikoen for tilbakefall.

Nivolumab ved ikke-småcellet lungekreft

Beslutningsforum skal også vurdere om Nivolumab (Opdivo) skal tas i bruk i kombinasjon med platinumbasert kjemoterapi til neoadjuvant behandling av operabel ikke-småcellet lungekreft hos voksne pasienter.

Det skal være pasienter med høy risiko for tilbakefall. De nasjonale retningslinjene for lungekreft ble oppdatert i 2021. Kirurgi anbefales hos pasienter i tidlige stadier hvor kreften kan fjernes, og utføres hos rundt 25 prosent av pasientene med NSCLC. 

Neoadjuvant behandling i form av kjemoterapi før kirurgi gis ikke som del av standard behandling i dag, ifølge  Statens legemiddelverk/Direktoratet for medisinske produkter.

Teklistamab ved beinmargskreft

Den siste kreftbehandlingen Beslutningsforum skal vurdere er teklistamab (Tecvayli) til behandling av voksne med residiverende og refraktær myelomatose, beinmargskreft.

Her er det ny pris som skal vurderes. 

Pris er også det som skal vurderes for cytarabin/daunorubicin (Vyxeos Liposomal) til behandling av voksne med nylig diagnostisert, terapirelatert akutt myelogen leukemi  eller AML med myelodysplasirelaterte forandringer.

Også tre andre behandlinger skal vurderes: 

  • Mupirocin nesesalve som forebyggende behandling av postoperative infeksjoner ved protesekirurgi i knær og hofter.
  • Fenfluramin (Fintepla) til behandling av epileptiske anfall forbundet med Dravets syndrom (DS) som tilleggsbehandling til andre antiepileptika hos pasienter fra 2 års alder. 
  • Maribavir (Livtencity) til behandling av cytomegalovirus (CMV)-infeksjon og/eller -sykdom som er refraktær (med eller uten resistens) mot én eller flere tidligere behandlinger, inkludert ganciklovir, valganciklovir, cidofovir eller foskarnet hos voksne pasienter som har gjennomgått hematopoetisk stamcelletransplantasjon (HSCT) eller organtransplantasjon (SOT). 
Powered by Labrador CMS