UNDERRAPPORTERING: – Det vi vet fra en del studier som vi har gjennomført i FHI er at folk underrapporterer bruk av rusmidler generelt, og at det er påfallende underrapportering på kokainbruk spesielt, sier seniorforsker Jørgen G. Bramness.
UNDERRAPPORTERING: – Det vi vet fra en del studier som vi har gjennomført i FHI er at folk underrapporterer bruk av rusmidler generelt, og at det er påfallende underrapportering på kokainbruk spesielt, sier seniorforsker Jørgen G. Bramness.

Mener helsepersonell bør være mer oppmerksomme på kokainbruk

– Folk som har ganske mye rusmidler innabords, fremstår overraskende upåvirket fordi de blander dempende og stimulerende midler, sier seniorforsker Jørgen G.Bramness.

Publisert

Det er grunn til å ha oppmerksomhet knyttet til bruken av kokain blant ungdom og voksne, mener seniorforsker Jørgen G.Bramness ved Avdeling for rusmidler og tobakk på Folkehelseinstituttet (FHI), og Marit Edland-Gryt, forsker ved Avdeling for rusmidler og tobakk på FHI. 

I en kronikk i Tidsskriftet skriver de at til tross for den moderate bruken av kokain i Norge, er helsekonsekvensene av bruk såpass alvorlige at helsepersonell bør ha øynene åpne for konsekvenser, særlig med tanke på avhengighet og hjerte- og karsykdom.

– Ofte blandes dempende midler, som alkohol, med kokain, og dermed kan personen fremstå ganske normal. Det ene utligner det andre. Folk som har ganske mye rusmidler innabords, fremstår overraskende upåvirket fordi de blander dempende og stimulerende midler, sier Bramness til Dagens Medisin. 

– Bør ikke være fordømmende

I kronikken viser de til skoleundersøkelsen Ung i Oslo, som har blitt gjennomført siden 1996. Der fant de en økning i selvrapportert kokainbruk, særlig blant de eldste ungdommene. 

«I den seneste undersøkelsen oppga 17 prosent av gutter i tredje klasse på videregående skole å ha prøvd kokain det siste året, en klar økning fra de foregående årene. I Studentenes helse- og trivselsundersøkelse oppga 3 prosent i 2018 å ha brukt kokain det siste året, og i 2022 var den tilsvarende andelen 6 prosent.»

– Det vi vet fra en del studier som vi har gjennomført i FHI er at folk underrapporterer bruk av rusmidler generelt, og at det er påfallende underrapportering på kokainbruk spesielt. 

Det kan være ulike årsaker til det, for eksempel at de skammer seg mer og ikke vil innrømme det. 

– Det sitter nok lengre inne å si. Man må møte folk med en åpen og interessert innstilling, ikke være fordømmende. Det er viktig å tenke på og ta med seg for helsepersonell. 

Kokainbruk kan overses

Helsepersonell må være oppmerksomme på dette av ulike grunner, ifølge Bramness. 

– Helsesykepleiere må kanskje bare vite at det faktisk er noen som bruker kokain nå. De kan gi informasjon om skadelig bruk og sikkerhetsråd – som at man ikke bør bruke når man er alene og ikke kjøre bil. 

Akuttmedisinsk mottak kan være oppmerksomme på at kokain kan være årsaken når de får inn en ung person med symptomer på hjerte- og karsykdommer. Eller om de får inn en person med hypertermi – for høy kroppstemperatur som de ikke klarer å få ned. Det kan være snakk om sentralstimulerende midler, forklarer han.

Kronikkforfatterne understreker at ved akutt uforklarlig sykdom og ved forgiftninger bør man gjennomføre analyser med tanke på å avdekke kokaininntak, og at det er dokumentert at kokainbruk kan overses. 

– Man har mindre kunnskap om kokain fordi Norge tradisjonelt sett har vært et land med lavt forbruk. Nå er det akkurat som i resten av i Europa i ferd med å bli annerledes. 

Han viser til at europeiske land utveksler informasjon og rapporter. 

– De viser økende bruk av kokain, økende antall henvendelser til helsevesenet, og tollvesenet og politi ser mer av det. 

Powered by Labrador CMS