UNØDVENDIG KIRURGI? – Hvis vi kan vise at ikke-operativ behandling fungerer, så vil det sannsynligvis spare fremtidige pasienter unødvendig kirurgi og potensielle komplikasjoner, sier kirurg Ola Saatvedt ved Oslo universitetssykehus, Ullevål.
UNØDVENDIG KIRURGI? – Hvis vi kan vise at ikke-operativ behandling fungerer, så vil det sannsynligvis spare fremtidige pasienter unødvendig kirurgi og potensielle komplikasjoner, sier kirurg Ola Saatvedt ved Oslo universitetssykehus, Ullevål.

Undersøker om ankelbrudd som «alltid» har blitt operert, kan behandles uten operasjon

Fire norske sykehus har inkludert totalt 120 pasienter til en randomisert, kontrollert studie som sammenligner operativ behandling med ikke-operativ behandling. 

Publisert Sist oppdatert

– Dette er en multisenter randomisert, kontrollert studie hvor Bærum sykehus, Oslo universitetssykehus Ullevål, Sykehuset Innlandet Gjøvik og Sykehuset Østfold Kalnes har inkludert pasienter siden desember 2020, forteller kirurg Ola Saatvedt ved Ortopedisk avdeling, OUS Ullevål. 

Han er førsteforfatter på studieprotokollen som nå er publisert i tidsskriftet BMJ Open

– Vi ønsker å vurdere om det er nødvendig å operere en spesiell type ankelbrudd som historisk sett «alltid» har blitt operert. Inkluderte pasienter blir randomisert til operativ (standard) behandling eller ikke-operativ (ny behandling), sier Saatvedt og legger til at dette er den første studien av sitt slag på dette feltet. 

Frakturtypen de undersøker i studien, er Weber C ankelbrudd – også kalt suprasyndesmotiske ankelbrudd.

Behandlingen har utviklet seg

Behandlingen av ankelbrudd har den siste tiden utviklet seg som følge av nye metoder for å teste stabiliteten i ankelleddet, forteller Saatvedt. 

– Dette medfører at flere brudd som tidligere har blitt operert, nå blir behandlet uten operasjon med gode resultater. Disse metodene har ikke blitt tatt i bruk for bruddet vi undersøker da man har ansett disse bruddene som sikkert ustabile. 

Nyere forskning peker imidlertid i retning av at de sannsynligvis ikke er så ustabile som man tidligere har antatt og at man muligens kan behandle en større andel av disse bruddene konservativt med gode resultater, forteller kirurgen. 

Resultatene kommer neste år

Saatvedt forteller at de ble ferdige med inklusjon av alle 120 pasienter i mars 2023 og at alle skal følges i to år før resultatene er klare. 

– Hvis vi kan vise at ikke-operativ behandling fungerer, så vil det sannsynligvis spare fremtidige pasienter unødvendig kirurgi og potensielle komplikasjoner.

Powered by Labrador CMS